Edukacja zdrowotna

 

EDUKACJA ZDROWOTNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Druki zwarte

1. Anoreksja czy bulimia?: podręcznik dla rodziców / D. Z. Michałek. - Kraków: Wydaw. ARC-EN-CIEL, 2001. -136 s.

2. Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6 - 11- letnich w rodzinie / Cz. Lewicki. - Rzeszów: Wydaw.Wyż.Szk., 2001. -371 s.

3. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / W. Sobczyk. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - 171 s.

4. Edukacja prozdrowotna: przewodnik dla nauczycieli gimnazjum / K. Zajaczkowski. - Kielce: Wydaw. Jedność, 2001. -119 s.

5. Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole / T. B. Kulik. - Stalowa Wola : Oficyna Wydaw. Fundacji Uniwersyteckiej, 1997. - 213 s.

6. Problemy higieny i zdrowia / C. Korczak - Warszawa: W S i P, 1988. - 220 s.

7. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień: przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / H. Jakubowska. - Warszawa: P W N, 1999. - 61 s.

8. Promocja zdrowia: praca zbiorowa / pod red. J.Karskiego. - Warszawa: Wydaw. Ignis, 1999. - 251 s.

9. Przekonania zdrowotne w poszukiwaniu perspektywy pedagogicznej / I. Kropińska. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane, 2000. - 299 s.

10. Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka: problemy psychologiczne / W. Pilecka. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - 206 s.

11. Ścieżka edukacyjna - edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole / B.Woynarowska, M.Sokołowska. - Warszawa: KOWEZ, 2001. - 56 s.

12. Wychowanie dla zdrowia / I. Krzysztofowicz. - Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1986. - 119 s.

13. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym: propozycje metodyczne dla nauczycieli / C. Stypułkowski. - Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, 2001. - 60 s.

14. Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja . - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane W S P, 1995. -  170 s.

Artykuły z czasopism

1 Edukacja zdrowotna / K.Zajączkowski //  Nowa Szkoła. - 1999,  nr 10,  s. 19 -20.

2. Jestem zdrowy i czuję się bezpieczny (program edukacji zdrowotnej dla kl. I-III szkoły) / B. Bubis, A. Czesak  //  Wychowawca . - 2003,  nr 12,  s.16 -18.

3. Kształtowanie postaw zdrowotnych / J. Kowalewska, P. Graeber //  Poradnik Bibliotekarza". - 2003, nr 1, s. 8 -14.

4.  Młodziez w edukacji zdrowotnej - cz. 2 / M. Sokołowska / / Remedium . - 2003,  nr 5, s. 8  

5. Nauczyciel jako centralna postać w edukacji zdrowotnej uczniów/ T. Maszczak //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2000,  nr 1, s. 33 -37.

6. Osobiste źródła zdrowia / L. Melibruda   //  Remedium . -2000,  nr  7/8,  s. 2 -4.

7. Pedagogika zdrowia / M. Demel   //  Chowanna . - 2002,  nr 1,  s.13-26.

8. Promocja zdrowia elementem programu wychowawczego szkoły / T. Miś  //

Wychowanie na co Dzień . -  2001,  nr 1/2, s. 43.

9. Promowanie zdrowego stylu życia / K.Jacewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 545 - 546

10. Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby / Maria Chodkowska // Chowanna. - 2002, nr 1, s.39 - 56.

11. Wybaczanie a zdrowie / L.Melibruda //  Remedium  . - 2000, nr 11, s. 8 -9.

12. Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych / E. Juśko, B. Niziołek //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000,  nr 5, s. 42 -44.

oprac. Anna Czerko

Powrót do Zestawienia bibliograficzne