Motywowanie uczniów do nauki

Motywowanie uczniów do nauki"

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

 

1.  Arends Richard Uczymy się nauczać / Richard Arends. - Warszawa : WSiP, 1994. - 572 s.

2.  Barnes Douglas Nauczyciel i uczniowie: od poznania się do kształcenia / Douglas Barnes. - Warszawa : WSiP, 1988. - 256 s.

3.  Brophy Jere Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. - Warszawa : PWN, 2002. - 277 s.

4.  Cialdini Robert Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka / Robert Cialdini. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychoz., 1995. - 270 s.

5.  Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - 1016 s.

6.  Faber Adle, Mazish Elanie Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber, Elanie Mazish. - Poznań : Media Rodzina : 1996. -223 s.

7.  Gordon Thomas Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon. - Warszawa : Instytut Wydaw. PAX, 1998. - 395 s.

8.  Hamer Hanna Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydaw. „Veda"' 1994. - 296 s.

9.  Kobyliński Władysław ABC organizacji pracy szkoły / władysław Kobyliński : - Warszawa : WSiP, 1988. - 256 s.

10. Konarzewski Krzysztof Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych / Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : PWN, 1982. - 297 s.

11. Konińska Ewa Ocenianie w szkole: krótki poradnik psychologiczny / Ewa Konińska. - Kraków : „Rubikon"' 200. - 80 s.

12. Mc Ginnis Alan Loy Sztuka motywacji / Alan Loy Mc Ginnis. - Warszawa : „Vocatio", 1998. - 148 s.

13. Nalaskowski Aleksander Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki / Aleksander Nalaskowski. - Warszawa : WSiP, 1998. - 120 s.

14. Niebrzydowski Leon Wpływ motywacji na uczenie się / Leon Niebrzydowski. - Warszawa : „Nasza Księgarnia" , 1972. - 254 s.

15. Okoń Wincenty Dziesięć Szkół alternatywnych / Wincenty Okoń. - Warszawa : WSiP, 1997. - 238 s.

16. Okoń Wincenty Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Warszawa : „Żak", 1995. - 336 s.

17. Okoń Wincenty Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. - Warszawa : „Żak", 1998. - 423 s.

18. Półturzycki Józef Lekcja w szkole współczesnej / Józef Półturzycki. - Warszawa : WSiP, 1985. - 264 s.

19. Psychologia: podręcznik akademicki T.3 / pod red. Jana Strelaua. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - 932 s.

20. Reykowski Janusz

Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość / Janusz Reykowski. - Warszawa : PWN, 1979. - 487s.

21. Reykowski Janusz Z zagadnień psychologii motywacji / Janusz Reykowski. - Warszawa : WSiP, 1970. - 257 s.

22. Strelau Jan, Jurgowski Andrzej, Putkiewicz Zygmunt Podstawy psychologii dla nauczycieli / Jan Strelau, Andrzej Jurgowski, Zygmunt Putkiewicz. - Warszawa : PWN, 1975. - 487 s.

23. Sztuka nauczania: czynności nauczyciela / pod red. Krzysztofa Kraszewskiego. - Warszawa : PWN, 1998. - 411 s. Tendencje w dydaktyce współczesnej / pr. zb. pod red. Kazimierza Denka i Franciszka Berezińskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. - 162 s.

24. Wadsworth Barry J. Teoria Piageta: poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka / Barry J. Wadsworth. - Warszawa : WSiP, 1998. - 218 s.Wydawnictwa ciągłe

1.     Błanik Renata Nauczyciel stymulatorem inwencji / Renata Łanik // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10. s 3 - 4

2.     Boreja Zofia, Pawluczuk Ewa, Pawluczuk Oleg Projekt w praktyce szkolnej / Zofia Boreja, Ewa Pawluczuk, Oleg Pawluczuk // Doradca. - 2001, nr 23, s. 4 - 6

3.     Bryła Ryszard Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej / Ryszard Bryła // Edukacja. - 200, nr 3, s. 103 - 110

4.     Hiszpańska Bogumiła Motywacja / Bogumiła Hiszpańska // Nowa Szkoła. - 1991, nr 9, s. 564 - 566

5.     Kalata Ludmiła Metody aktywizacji twórczej w polonistycznej praktyce szkolnej / Ludmiła Kalata // Doradca. - 2001, nr 1. s. 50 -52

6.     Koper Danuta Projekt - Sposób na motywacje uczniów / Danuta Koper // Doradca. - 2001, nr 1, s. 46 -49

7.     Kurcz Agata Jak motywować uczniów do różnych form aktywności? / Agata Kurcz // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 12 - 13

8.     Lewandowska Barbara Nauczyciel jako inspirator twórczej aktywności dziecka / Barbara Lewandowska // Doradca. - 1999 nr 3, s. 15 - 18

9.     Milczarek Jarosław Metody aktywizujące / Jarosław Milczarek // Nowe w Szkole. - 200/2001, nr8, s. 22 - 23

10.  Miłych - Szewczyk Ewa Projekt edukacyjny / Ewa Miłych - Szewczyk // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4, s. 2 - 4

11.  Nowak Violetta Metody aktywne - większe efekty / Violetta Nowak // Nowe w Szkole. - 200 - 2001, nr 1, s. 15 - 19

12. Olsztyńska Małgorzata Aktywność Aktywność aktywizacja uczniów / Małgorzata Olsztyńska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7 - 8, s. 18

13. Pufol - Struzik Irena Nauczycielw roli stymulatora inwencji uczniów / Irena Pufal - Struzik // Życie Szkoły. - 1992, nr 3, 3 s. 137 - 142

14. Ranoszek Ewa Metoda projektów projektów aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. - 200, nr 4, s. 200 - 202

15. Rewizorska Elzbieta Metody aktywne w nauczaniu / Elżbieta Rewizorska // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 52 - 53

16. Rosiak Anna Zastosowanie metod aktywizujących - przykład własnej praktyki pedagogicznej / Anna Rosiak // Nauczanie Początkowe. - 200/2001, nr 1, s. 56 - 68

17. Syguła Teresa O aktywizowaniu uczniów / Teresa Syguła // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 598 - 601

oprac.

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach

Powrót do Zestawienia bibliograficzne