2004

Czerwiec 2004 r. - „Poczytaj mi bibliotekarzu" - zakończenie spotkań dla młodych czytelników

Maj 2004 r. - rozstrzygnięcie konkursu „Bohater literacki, z którym najchętniej zaprzyjaźniłbym się" - konkurs plastyczno-literacki

Maj 2004 r. - Język haseł przedmiotowych BN, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - warsztaty przedmiotowo-metodyczne

Maj 2004 r. - Ewidencja zbiorów. Opis bibliograficzny - warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy

Marzec 2004 r. - Opracowanie dokumentów elektronicznych - warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy

Marzec 2004 r. - Język haseł przedmiotowych - warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy

Styczeń 2004 r. - Asertywność jako sztuka dialogu - warsztaty przedmiotowo-metodyczne