2003

Grudzień 2003 r. - „Nadbużański krajobraz" - spotkanie z poetą regionalnym - nauczycielem p. Franciszkiem T. Krasuskim

Grudzień 2003 r. - Zastosowanie biblioterapii w pracy bibliotekarza - warsztaty przedmiotowo-metodyczne

Listopad 2003 r. - „Most porozumienia": dialog wychowawca - rodzic - konferencja przedmiotowo-metodyczna

Październik 2003 r. -  „Poczytaj mi bibliotekarzu" - rozpoczęcie spotkań dla młodych czytelników