Usługi informacyjne

Głównym zadaniem działalności informacyjnej Biblioteki jest zaspokojenie zawodowych i edukacyjnych potrzeb kadry pedagogicznej, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz całego środowiska związanego z oświatą i wychowaniem.

 

Biblioteka służy (w oparciu o katalogi i bazy online oraz zasoby Internetu):

- informacją naukową z pedagogiki i psychologii, pomocną nauczycielom w ich pracy naukowej i badawczej

- informacją o charakterze praktycznym, dotyczącą działalności wychowawczej i dydaktycznej realizowanej w szkołach i innych placówkach oświatowych

 

Celem usług informacyjnych jest umożliwienie szybkiego dostępu do zgromadzonych, opracowanych i uporządkowanych różnorodnych źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej.

 

Powyższe zadania i cele są realizowane poprzez:

- tworzony warsztat informacyjny

- udzielanie informacji bibliograficznych i rzeczowych

- udzielanie pomocy w dotarciu do poszukiwanych informacji i materiałów