Książka na telefon

Usługa skierowana jest do studentów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Sokołowa Podlaskiego, mających trudności w poruszaniu się, a tym samym dotarciu do biblioteki.

1. Osoby zainteresowane w/w usługą obowiązuje Regulamin Udostępniania Zbiorów w Siedlcach i Filiach.

2. Pierwszy raz czytelnik powinien zgłosić się do Biblioteki osobiście i założyć sobie konto.

3. Zamawianie materiałów bibliotecznych odbywa się telefonicznie pod nr tel. 83 357 35 67

4. Biblioteka dostarcza materiały do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dostarczanie zamówionych materiałów odbywa się po uzgodnieniu terminu.