Wartości w wychowaniu i nauczaniu - konferencja

Data publikacji: 09 lutego 2018

                                                                                                 ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową:

Wartości w wychowaniu i nauczaniu

                                                                               27.02.2018 r.,  godz. 11.30 - 14.00.

Program:

  • Prof. Andrzej Tyszka (socjolog kultury)

Wartości i etos nauczyciela

  • Dr Joanna Kubicka (Instytut Kultury Polskiej UW)

Budowanie relacji w działaniach oświatowych - wczoraj i dziś

  • Prof. Maria Ekiel-Jeżewska (IPPT PAN)

Uczenie wartości przez przykłady, tradycje i działania

  • Dyskusja

 Miejsce:

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach filia w Mińsku Mazowieckim,

Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 1a, sala konferencyjna MBP.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23.02.2018 r.

e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl, sekretariat@poradniamm.edu.pl   

tel.: 25 7593611. 25405048; 25 7564005 

 

  Streszczenia referatów:

  • Prof. Andrzej Tyszka (socjolog kultury)
Wartości i etos nauczyciela
Streszczenie:
Powiem krótko o "wartościach" jako kategorii pojęciowej i ich roli w rozumieniu
kultury. Następnie o ethosie (pisownia z wewnętrznym "h"), którego głównym
składnikiem są wartości. O ethosie obywatelskim i na jego tle - nauczycielskim,
na zakończenie. Wstępem lekturowym może być rozdział "Myśląc Ojczyzna" w
tomiku A. Tyszka, "Abecadło wartości", ss. 28-35.
  • Dr Joanna Kubicka (Instytut Kultury Polskiej UW)
Budowanie relacji w działaniach oświatowych - wczoraj i dziś
Streszczenie:
Wystąpienie zbudowane będzie wokół trzech pytań: Jakie wartości przyświecały
inicjatywom oświatowym w okresie międzywojennym? Jaką rolę miała odegrać
edukacja dla społeczeństwa polskiego po odzyskaniu niepodległości? Jak dziś
możemy się inspirować tymi przykładami, by w pracy wychowawczej mówić o
rzeczach ważnych i budować wartościowe postawy?
  • Prof. Maria Ekiel-Jeżewska (IPPT PAN)
Uczenie wartości przez przykłady, tradycje i działania
Streszczenie:
Przedstawię przykłady warsztatów i projektów, podczas których uczniowie
poszukują trwałych, ponadczasowych wartości i wzorców poznając świat swoich
przodków. Opowiem, jak zajęcia te wiążą się z życiem polskich nauczycieli w
okresie międzywojennym, zaangażowaniem uczniów w proces uczenia oraz
tworzeniem nowoczesnego społeczeństwa.