II POWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Data publikacji: 17 czerwca 2018

               W dniu 30. 05. 2018r, w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Mińsku Maz. jury powołane przez organizatorów Bibliotekę Pedagogiczną i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim w składzie: Stanisława Gujska, Iwona Krasuska, Joanna Gajda i Anna Popławska podsumowało konkurs literacki dla dzieci i młodzieży i wyłoniło laureatów. Tym razem konkurs miał formę reportażu literackiego. Temat brzmiał: „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad?" Konkurs organizowany był pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. 

Na konkurs nadesłano 10 prac w kategoriach: klasy IV-V, VI-VII. oraz gimnazjum kl.. II-III.

Uczestnicy konkursu doskonale sprostali dość trudnemu zadaniu. Prace okazały się bardzo ciekawe, w pełni „twórcze". Czytając je, czuło się fascynacje tematami, jakie poruszyli. Większość piszących zaczerpnęła wiedzy od najstarszych członków swoich rodzin poprzez przeprowadzone z nimi rozmowy o życiu w czasach ich dzieciństwa, młodości i wieku dorosłego. Wypowiedzi słowne młodzi reportażyści podparli też fotografiami, fragmentami pamiętników, bądź dokumentów urzędowych i kościelnych. W konkluzji wszyscy piszący wywnioskowali, że życie w minionych czasach było o wiele trudniejsze niż obecnie, ale też bardziej rodzinne i sąsiedzkie. Nawet nie da się porównać warunków mieszkaniowych, bytowych, czy dostępu do nauki z czasami obecnymi. Młodzi ludzie szybko podejmowali pracę, by pomagać rodzicom. Szkoły często były oddalone od miejsc zamieszkania wiele kilometrów, stąd w zimie niektórzy musieli przerywać naukę.

              Jedna z prac poświęcona jest „wyjątkowemu artyście", Elwiro Michałowi Andriollemu. Praca, poza przedstawionym rysem biograficznym i twórczością opatrzona została pięknymi zdjęciami obrazów, ilustracji do Pana Tadeusza i miejsc zamieszkania E. M. Andriollego.

              Piękną wystawę z Muzeum Ziemi Mińskiej opisała Klaudia Janczak. Wystawa  poświęcona była postaci niezwykłej mińskiej nauczycielki, która zasłużyła się dla miasta wieloma inicjatywami. Postać ta posłużyła uczennicy do napisania dobrego reportażu.

               Na uwagę zasługuje tez praca o życiu rodzin żydowskich z Mińska Maz. „Któregoś dnia, pisze Karena Paździoch, zauważyłam tablicę upamiętniającą zagładę żydów w moim mieście, potem usłyszałam od dziadka historię o mińskim getcie i przyjaźni z Różą - żydowską dziewczynką z sąsiedztwa". To posłużyło uczennicy do podjęcia tego tematu w pracy konkursowej.

                Jest też praca, którą uczennica Szkoły Podst. w Niedziałce poświęciła tragicznym losom rodziny Sażyńskich. 

                Należy podkreślić, że każdy z tych reportaży zasługuje na uwagę i zachęca do przeczytania. Prace znajdują się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Maz.

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami 17 czerwca 2018 r. w czasie trwania VI Dni Powiatu Mińskiego. Ich literaccy opiekunowie otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Fundatorami konkursu byli Organizatorzy, Starosta Miński i Burmistrz Miasta.

Laureatami kl. IV-V zostali:

I miejsce - Zofia Kurowska kl. IV Szkoła Podst. w Kałuszynie, op. Krystyna Osińska

I miejsce - Maja Magdoń kl. V Szkoła Podst. w Grzebowilku, op. Magdalena Piętka

II miejsce - Natalia Gniazdowska Kl. IV B Szkoła Podst. w Mrozach, op. Agata Gniazdowska

III miejsce - Aleksandra Makos kl.V Szkoła Podst. w Grzebowilku, op. Magdalena Piętka

III miejsce - Oliwia Smolińska kl.IVB Szkoła Podst. w Kałuszynie, op. Krystyna Osińska

 

W kategorii kl. VI-VII przyznano wyróżnienie Julii Leszczyńskiej z kl.VII Szkoły Podst. w Niedziałce

W kl. II-III Gimnazjum, op. Anna Leszczyńska

I miejsce - Anna Pachnik Kl.IITGim. Szkoła nr 4 w Mińsku Maz., op. Monika Jaremko

II miejsce - Karena Paździoch Kl.III Gim. Szkoła nr 3 w Mińsku Maz., op. Izabela Saganowska

II miejsce - Klaudia Janczuk Kl. III Gim. Szkoła nr.4 w Mińsku Maz., op. Beata Wójcicka

III miejsce - Dominika Wierzbicka III b G i LO w Mińsku Maz., op. Katarzyna Pieńczuk