Finał Integracyjnego Konkursu

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" to już kolejna edycja konkursu z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?" Moja Okolica - Moja Ojczyzna. Ideą konkursu było zwrócenie uwagi dzieciom, młodzieży na otaczające ich piękno krajobrazu Ziemi Mińskiej oraz przemiany jakie w niej zachodzą. Konkurs kierowany  był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniów klas integracyjnych, uczniów szkół ponadpodstawowych, liceów i szkół artystycznych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu mińskiego, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie oraz dzieci i młodzieży z różnych placówek wychowawczych  działających na terenie powiatu mińskiego.  Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie KONICZNKA.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji były obiekty przyrodnicze, pomniki, kapliczki ... - świadkowie odzyskania niepodległości państwa polskiego w krajobrazie Ziemi Mińskiej. Dzieci i młodzież poprzez prace plastyczne i fotograficzne prezentują sposób w jaki odbierają obiekty, które mają swoją, własną historię, w której jak w zwierciadle można zobaczyć  historię zarówno rodzin mińskich, jak i historię Ziemi Mińskiej z czasów odzyskiwania niepodległości przez państwo. Połączenie konkursu plastycznego z konkursem  gawędy uświadamia iż piękno najbliższej  okolicy można przekazywać różnymi środkami wyrazu artystycznego - malować nie tylko pędzlem czy słowem ale i... światłem.   Pokonkursowe prace prezentowane są na wystawie w Galerii Biblioteki Pedagogicznej (II piętro).

Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?" Moja Okolica-Moja Ojczyzna jest zadaniem  publicznym   dofinansowanym  ze środków budżetu Powiatu Mińskiego i Miasta Mińsk Mazowiecki w 2018 roku.