Rozwój i awans zawodowy nauczyciela

Data publikacji: 09 września 2018

W programie:

1. System awansu zawodowego nauczyciela w świetle aktualnych przepisów prawa.
2. Wymagania kwalifikacyjne/egzaminacyjne a realizacja zadań wynikających z planów rozwoju zawodowego nauczyciela.
3. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego przed komisją kwalifikacyjną/egzaminacyjną.

Zapisy MSCDN - Barbare Ołdak - http://warszawa.mscdn.pl/oferta-biezaca