Gala Powiatowych Konkursów

Data publikacji: 31 maja 2019

  Sprawozdanie z Gali podsumowującej Powiatowe Konkursy dla Dzieci i Młodzieży

  Gala podsumowująca Powiatowe Konkursy dla Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim odbyła się 7 czerwca 2019 r. w Klubie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej.

Patronem konkursów był Starosta Miński, Pan Antoni  Jan Tarczyński.

Konkursy III Literacki i Plastyczny organizowany przez Powiat Miński, Bibliotekę Pedagogiczną i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  na temat: "Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat" i  muzyczny, którego organizatorem był Powiat Miński i Gmina Jakubów.

   Całość uroczystości prowadziła Pani  zastępca Naczelnika Wydziału - Urszula Soroka. Laureatom konkursu nagrody wręczyli:  pan Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, pan Witold Kikolski Wicestarosta, pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, pani Edyta Ludwiniak Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim oraz pani Alicja Cichoń Radna Powiatu Mińskiego.

  Pani Stanisława Gujska, poproszona o kilka słów podsumowania konkursu literackiego, mówiła, że młodzi literaci z dużą fantazją przedstawili swoją wizję powiatu za 20 lat

Piszący, z większym lub mniejszym rozmachem, wskazywali na wiele aspektów rozwoju naszego obszaru, deklarując w tym swój czynny udział. Wielu z nich pragnie być w zarządzie powiatu na stanowiskach zarówno starosty, bądź jego zastępcy, albo też burmistrzem miast naszego terytorium. Urzędy te sprawować będą w pięknych, szklanych wieżowcach, z lądowiskiem dla osobistych helikopterów.

Inni, jako radni, będą wspólnie wdrażać w życie nowoczesne formy rozwoju swoich miast i wsi. Jeszcze inni, pracując na wysokich stanowiskach, będą wspierać ciekawe i nowoczesne pomysły  w zakresie"

  • infrastruktury: budowa wygodnych, niezbędnych dróg,
  • ekologii: nie pozwolą na zanieczyszczanie środowiska spalinami, bo wszystkie samochody będą elektryczne. Mieszkańcy w większości przesiądą się na rowery. Obszar powiatu zostanie połączony liniami tramwajowymi, a może nawet zostanie wybudowane metro, jeśli powiaty garwoliński i otwocki zostaną przyłączone do naszego. Niektórzy piszący wierzą, że za 20 lat powstanie pod Mińskiem lotnisko pasażerskie, prawdziwe okno na świat.
  • w ramach oświaty i szkolnictwa powstaną nowoczesne szkoły i wyższe uczelnie. Wiele zmian nastąpi w dziedzinie zdrowia. Mińsk będzie dysponował trzema szpitalami. Nie zabraknie lekarzy ani pielęgniarek, bo będzie je kształciła nasza wyższa uczelnia.
  • Powiat miński będzie terenem wielu rozrywek: teatru ze wspaniałymi aktorami i dużą sceną, parku linowego, aquaparku i wielu innych atrakcji. Dobrze, by było też mini zoo, ogród botaniczny, wiele parków i zieleńców.

A zatem, można sądzić, że za 20 lat powiat nasz rozkwitnie tak, jak teraz rozkwita wyobraźnia młodych literatów.

   Głos zabrała również Pani Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial,  która chwaliła duży talent śpiewaczy występujących w konkursie dzieci. Uznała, że warto takie konkursy organizować, by ośmielać dzieci do występów na scenie.

   Największą radość sprawiło laureatom i uczestnikom konkursu otrzymanie nagród i wyróżnień oraz dyplomów za uczestnictwo w konkursach.

Każde dziecko otrzymało dyplom, gratulacje i upominek. Uhonorowani zostali również nauczyciele opiekujący się uczestnikami konkursu. Podziękowania otrzymali także jurorzy konkursów.

    Po wręczeniu nagród i dyplomów piękną, wzruszającą etiudą popisały się dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie. Na zakończenie uroczystości wystąpił zaproszony gość iluzjonista Maciej Pol, który zaczarował widzów swoim pokazem

 

W dniu 27.05.2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży "Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat". Na konkurs zgłoszono prace w następujących kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe kl. IV-VI, szkoły podstawowe kl. VII-VIII i III gimnazjum.

Jury - w składzie: Stanisława Gujska - przewodnicząca, Iwona Krasuska, Grażyna Zajdel- Padzik,  Anna Popławska wyłoniło laureatów i wyróżniło następujące osoby:

 

  • kl. IV-VI szk. podst.

miejsce

imię i nazwisko

kl.

szkoła

opiekun

    1         

 

Zofia Kurowska

Vc

 SP w Kałuszynie

Monika Marciniak

    2

 

Anita Sekuła

IVb

SP w Latowiczu

Marta Delega

    3

 

Natalia Konowrocka

VI

PSP w Grzebowilku

Magdalena Piętka

wyróżn

   

Igor Fijołek

IVa

SP w Latowiczu

Marta Delega

wyróżn

 

Jakub Ziółkowski

Va

SP w Janowie

Marzena Jackiewicz

 

  • kl. VII-VIII szk. podst. i III gimnazjum

Miejsce

 

imię i nazwisko

kl.

szkoła

opiekun

     1

Andżelika Chrzanowska

III Gim

SP w Dębem Wielkim

Bożena                Caban-Drzewińska

     1

Anna Pachnik

III Gim

SP nr 4 w Mińsku Maz.

Grażyna Kałczewiak

     2

Malwina Barcikowska

III Gim

PSP w Żakowie

Teresa Dydek

     2

Wiktoria Kaźmierczak

VIIb

SP w Kałuszynie

Monika Marciniak

     3

Oliwia Grzyb

III Gim

PSSP w Mińsku Maz.

Diana                  Gajc-Piatkowska

wyróżn

Dominika Kupiec

VIII

SP w Mlęcinie

Katarzyna Rek

wyróżn

 Maria Miąsek

VIIIa

PSSP w Mińsku Maz.

Małgorzata Bochyńska

 

 

W dniu 22.05.2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego "Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat. Konkurs obejmował następujące kategorie wiekowe: szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, szkoły podstawowe kl. VII-VIII i III gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe i in.

Jury - w składzie: Jadwiga Bajorek - przewodnicząca, Barbara Szczepanik, Anna Popławska wyłoniło laureatów i wyróżniło następujące osoby:

 

  • klasy I-III szk. podst.

miejsce

imię i nazwisko

kl.

szkoła

opiekun

     I

 

ALICJA SKAWREK

II

SP WICIEJÓW

Marzena Niczyporuk

    II

 

ALEKSANDRA GAŃKO

IIIb

ZS-P NR 1 w MIŃSKU MAZ.

Małgorzata Szczygielska-Kluska

   III

 

MICHAŁ SABAK

II

SP WICIEJÓW

Marzena Niczyporuk

 

  • kl. IV-VI szk. podst.

miejsce

imię i nazwisko

kl.

szkoła

opiekun

 

     I

MARCELINA GWIZADAŁA

IVb

PSSP w MIŃSKU MAZ.

Zofia Zadrożna

 

    II

JAN JARZYNA

IVa

SP JANÓW

Violeta Boguszewska

 

    II

NORBERT ŁUKASIEWICZ

Va

SP NR 1 w MIŃSKU MAZ.

Ewa Pszczółkowska

 

    W

JULIA CUDNA

VI

SP ŁADZYŃ

Dorota Cudna                   

 

    W

NINA SZCZEPANKOWSKA

IVb

PSSP w MIŃSKU MAZ.

Zofia Zadrożna

 

    W

MAKSYMILIAN MAJCHRZAK

V

SP WICIEJÓW

Marzena Niczyporuk

 

  • kl. VII-VIII szk. podst. i III gimnazjum

Miejsce

 

imię i nazwisko

kl.

szkoła

opiekun

    I

JULIA PACHNIK

VIIa

SP NR 4w MIŃSKU MAZ.

Beata Zdankowska-Wasążnik

   II

MAGDALENA  RUTA

VIII

SP w PUSTELNIKU

Iwona Żmudzin

   II

ANNA PACHNIK

IIIt

SP NR 4 w MIŃSKU MAZ.

Beata Zdankowska-Wasążnik

  W

DAMIAN WĄSOWSKI

VIIb

SP KAŁUSZYN

Wanda Stryczyńska

 

 szk. ponadpodst. i in.

 

Miejsce

 

imię i nazwisko

kl.

szkoła

opiekun

  W

WIKTOR BIERNACKI

IB

ZSS w IGNACOWIE  PdP

Mariola Krajewska

  W

KONRAD SADOCH

IB

ZSS w IGNACOWIE  PdP

Mariola Krajewska

 

Organizatorzy przyznali wyróżnienie za ciekawą interpretację tematu dla  ŁUCJI KOSIŃSKIEJ -  uczennicy III kl. Gimn ze SP W Janowie za pracę  „Apokalipsa".