Podsumowanie konkursu

Data publikacji: 18 listopada 2020

W bieżącym roku mija 100 lat od urodzin  Papieża Polaka oraz 150 lat  od  śmierci Marii Konopnickiej. Ta podwójna rocznica  zgromadziła - tym razem wirtualnie -  w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim miłośników literatury. Organizatorem konkursu oprócz wspomnianej Biblioteki Pedagogicznej były Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim a patronował jak co roku starosta miński Antoni Jan Tarczyński.

Mimo iż ze względu na pandemię konkurs odbył się online, udział w nim wzięło 65  uczestników, najwięcej w kategorii pierwszej, w której uczestnicy czytali utwory Marii Konopnickiej. Ich prezentacje oceniało jury, w którym zasiadły panie: Renata Bakuła, Marta Trzeszkowska, Anna Popławska, oraz przewodnicząca - pani Stanisława Gujska.

Rodzi się pytanie, dlaczego pisarka i poetka tak odległych już czasów jest nadal popularna wśród dzieci? Przecież wielu krytyków literackich i dorosłych czytelników uważa, że utwory Marii Konopnickiej są archaiczne, przestarzałe, że czas zastąpić je nowoczesnymi formami i współczesnymi treściami. Jednak dzieci często wybierają je do czytania spośród innych  pozycji w bibliotekach. Czy nie chodzi o to, że kunszt pisarski autorki był i nadal jest doskonały? W czasach  jej współczesnych  został uznany za absolutnie nowatorski. Odbiegał od modelu innych ówczesnych pisarzy np. Jachowicza. Maria Konopnicka wyszła do dzieci ze śpiewem, humorem, fantazją literacką. Jak  sama mówiła:  Nie przychodzę uczyć dzieci, ani też ich bawić. Przychodzę z nimi śpiewać. Jej literatura trafiała do wyobraźni. Autorka nie chciała wyłącznie pouczać, moralizować. Postanowiła tworzyć literaturę dziecięcą bez dydaktycznych celów, choć nie zawsze się to udawało. W jej twórczości  znajdziemy i jedno, i drugie. Niestosowaną dotąd fantastykę, o której panowało przekonanie, że jest szkodliwa dla dziecięcych umysłów, dzieci uwielbiały O krasnoludkach i sierotce Marysi  Pokochały też wiersze śpiewne zebrane w tomiku Co słonko widziało. Polubiły wiersze pełne humoru np. Stefek Burczymucha. Również i w naszym konkursie te pozycje uczestnicy wybierali  najczęściej.

Sądzę, że nie ma dziecka, które nie zna losów małej gęsiarki i chwalącego się odwagą Stefka albo psotnego Franka. Wierzymy, że ta twórczość nigdy nie przestanie być potrzebna i ważna w naszej polskiej dziecięcej literaturze.

Jury  w pierwszej kategorii wiekowej wyłoniło następujących laureatów:

klasy I-V szk. podst.                                                  

1. Bartosz Czwarnóg, kl. II-Szkoła Podstawowa  nr 1 w Mińsku Maz., op. p. Iwona Glinka

1. Dawid Ostrowski, kl. II -Publiczna SalezjańskaSzkoła Podstawowa w Mińsku Maz., op. p. Edyta Kuć

2. Wiktoria Szostak,kl. V - Szkoła Podstawowa w Wielgolesie, op. p. Roma Piłatkowska

2.Maksymilian Rudnicki, kl. II -Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Maz., op. p. Bożena Kupiec

3. Jagoda Mlazga, kl. III -Szkoła Podstawowa w Brzózem, op. p. Renata Miziarska-Grzyb

3. Olga Król, kl. II - Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, op. p Elżbieta Binkowska

Wyróżnienia

Filip Brandota, kl. IV -Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrozach, op. p. Agnieszka Wojdak

Zuzanna Dobrowolska, kl.II - Szkoła Podstawowa w Mistowie, op. p. Maria Jolanta Szuba

Liliana Komorowska, kl. II -Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Maz., op. p. Bożena Swatko

Weronika Dąbkowska, kl. II - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Maz., op. p. Mirosława Matak

Zadaniem starszych uczniów było przygotowanie 3-minutowego fragmentu tekstu twórczości Jana Pawła II. Młodzież miała szerokie możliwości wyboru, toteż prezentowane utwory  rzadko się powtarzały. Tylko Tryptyk rzymski był czytany wielokrotnie.  Dzieło mówiące  o człowieku, o sensie jego życia, jego egzystencji i przemijaniu ziemskim to utwór, który pomaga młodym zrozumieć sprawy dla nich  najważniejsze, znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wielu uczestników konkursu wybierało fragmenty homilii wygłaszanych bądź to do wszystkich zgromadzonych podczas pielgrzymek do Polski, bądź też głoszonych  do młodzieży. W każdym przypadku wybierano ważne treści  dotyczące miłości do Boga, ojczyzny i solidarności między ludźmi.

Ważne podkreślenia jest to, że konkurs odbył się inaczej niż poprzednie. Uczestnicy musieli sobie zadać trochę więcej trudu, by nagrać  zarówno obraz,  jak i dźwięk  oraz  przesłać nagrania do biblioteki pedagogicznej. Trzeba przyznać, że udało się to prawie doskonale. Niektórzy dołożyli wielu starań dotyczących zarówno własnego stroju, jak też  miejsca i tła, które posłużyło  do pięknego przeczytania wybranych  utworów.  

Jurorki doceniły te starania i nagrodziły następujących uczestników:

kl. VI-VIII szk. podst.

1.Martyna Kozłowska, kl. VII - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Maz., op. Agnieszka Kożuchowska

2.Zofia Piekut, kl. VII -Szkoła Podstawowa w Brzózem, op. p., Małgorzata Kowalska-Płatek

2.Julia Kowalczyk , kl. VI -Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrozach, op. p. Barbara Dobosz

3.Zuzanna Gałązka, kl. VII - Szkoła Podstawowa w Siennicy, op. p. Magdalena Biernat

3. Julia Czapska, kl. VIII - Szkoła Podstawowa w Dobrem,  op. p. Anetta Bodecka, Maria Pawińska

Wyróżnienia

Karina Iwanicka, kl. VI -Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, op. p. Agnieszka Badura

 

Szk. ponadpodstawowe

1. Zuzanna Niemyjska, kl. I - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Aneta Martyniak

2. Nikodem Szwed, kl. III - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Małgorzata Szuba

2. Olga Bartnicka, kl. III - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

3. Łucja Piwowarczyk, kl. II - Zespół Szkół im. Gnoińskich w Siennicy., op. p. Agata Wąsowska

3.Rafał Smoliński , kl. III - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

Wyróżnienia

Wojciech Chilimoniuk, kl. III -Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Horoszko,  Agnieszka Bielakowska 

Justyna Bajszczak,- Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno    

Magdalena Duszczyk, - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno

Dodatkowo organizatorzy przyznali wyróżnienie dla Igora Sarnickiego ucz. kl. VIII ze Szkoły Podstawowej nr 4  im. Powstańców Styczniowych za wybór symbolicznego miejsca do  prezentacji tekstu Jana Pawła II i ogólny wyraz artystyczny. 

Nagrody książkowe i upominki dla laureatów ufundowali Organizatorzy i Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy i  gratulujemy oraz  zapraszamy za rok do udziału w dziesiątej, jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania.  Czym wtedy zaskoczą nas organizatorzy...?     

                                     opr. Stanisława Gujska, Renata Bakuła