Jak tworzyć własny warsztat pracy w programie Canva

Data publikacji: 12 października 2021

ZAPROSZENIE

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Mińsku Mazowieckim zaprasza bibliotekarzy

oraz zainteresowanych nauczycieli  na szkolenie:

Jak tworzyć własny warsztat  pracy w  programie Canva

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021 r., w godz. 12.30 -15.00, w lokalu  Biblioteki ul. Piłsudskiego 1a (II piętro).

Warsztaty  poprowadzi Joanna Gąska pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach.

W programie:

I . Prezentacja programu Canva

II. Otwarcie wystawy „Rok 1920 na ziemi mińskiej" - LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

III. Dzielenie się dobrymi praktykami, dyskusja

IV. Nowości biblioteki

Udział w konferencji jest bezpłatny

Uczestnictwo prosimy potwierdzić: tel. 25 7405048, 25 7593611;

e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl