Wspomaganie zewnętrzne szkół i placówek oświatowych

Data publikacji: 06 maja 2013

Konferencja odbyła się 16 maja  2013 r. Organizatorami byli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Mińsku Mazowieckim i Biblioteka Pedagogiczna. Uczestnicy spotkania wysłuchali referatów na następujące tematy:

1.Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół. Organizowanie sieci współpracy nauczycieli i dyrektorów – Teresa Makulska Wicedyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

2. Biblioteka Pedagogiczna placówką wspierającą pracę szkół – dr Marzena Kowalczuk Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach 

3. Procesowe wspomaganie a wymagania państwa stawiane szkołom i placówkom oświatowym – Emilia Kowalczyk-Rumak Ośrodek Rozwoju Edukacji

4.Przykład procesowego wspomagania MSCDN w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim – Małgorzata Roguska ZSM i Alicja Jarzębska MSCDN Wydział w Mińsku Mazowieckim