Wychowanie do czytania

Data publikacji: 24 października 2016

W dniu 24 października 2016 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mistowie odbyło się szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej tej placówki. Tematem spotkania było „Wychowanie do czytania". Szkolenie poprowadziła Halina Lewsza, pracownik pedagogiczny Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Nauczyciele zostali zapoznani ze stanem aktualnym czytelnictwa w Polsce, przeanalizowano temat rozwoju czytelnictwa w szkole,  sposoby
i metody realizacji oraz sprawę sytuacji bibliotek szkolnych. Nauczycieli zapoznali się również z metodami pracy szkół i bibliotek  nad rozwojem czytelnictwa w Austrii i Finlandii. Materiał pochodzi z wyjazdów studyjnych autorki do placówek oświatowych tych krajów. Ponadto prelekcji towarzyszyła wystawa książek ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej, zakupionych
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.

Szkolenie odbyło się w ramach wsparcia merytorycznego nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w realizacji programu MEN Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.