Jak w czasach Internetu zachęcić uczniów do czytania?

Data publikacji: 02 stycznia 2017

 12 stycznia odbyło się  spotkanie bibliotekarzy "Jak w czasach Internetu zachęcać do czytania?".  Szkolenie poprowadziła Anna Goc, konsultantka MSCDN w Siedlcach. Omówiła następujące zagadnienia:

1.      Co to są sieci współpracy i samokształcenia?

2.       Jakie korzyści przynosi taka forma doskonalenia? 

3.       Dlaczego uczniowie nie czytają?

4.       Co należy zrobić, aby uczniowie czytali?

W drugiej części w ramach wymiany doświadczeń bibliotekarze przedstawili swoje przedsięwzięcia, które podejmowali w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Pracownicy biblioteki przygotowali bibliografię, wystawę nowości wydawniczych dotyczącą promocji czytelnictwa oraz literaturę piękną, którą można polecić uczniom.
W spotkaniu uczestniczyło 38 nauczycieli.
Spotkanie odbyło się w ramach wsparcia merytorycznego nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w realizacji programu MEN Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.