Edukacja czytelnicza, czyli co i po co czytamy dzieciom - warsztaty

Data publikacji: 06 kwietnia 2017

Organizatorem spotkania była konsultantka MSCDN  Barbara Ołdak. Warsztaty prowadziły Marzena Dżuman i Agnieszka Staszewska-Mieszek. Uczestnicy zapoznali się jak oswajać dzieci z książką poprzez różne metody pracy z tekstem literackim: gry i zabawy czytelnicze, dialog, inspiracje literackie, plastyczne,  muzyczne i in. Warsztatom towarzyszyła zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną wystawa książek dla dzieci do wykorzystania w edukacji czytelniczej i metodycznych dla nauczycieli zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ponadto nauczycielom przygotowano zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017 "Czytanie w edukacji wczesnoszkolnej" oraz Aktualności Pedagogiczne z propozycją książek metodycznych o czytaniu.