Jak motywować dzieci do czytania?

Data publikacji: 29 marca 2017

29 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim została wygłoszona prelekcja dla rodziców klas I-III na temat "Jak motywować dzieci do czytania?"  przygotowana przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Ponadto prelekcji towarzyszyła prezentacja książek ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej, zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz materiał informacyjny dla rodziców.

Szkolenie odbyło się w ramach wsparcia merytorycznego szkoły przez Bibliotekę Pedagogiczną w realizacji programu MEN Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.