Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

POLECAMY:


Zostanę programistą : pierwsze zadania z kodowania dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Podleśna. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019

Zostanę programistą to publikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i nieco starszych. Zamieszczone w niej zadania mają na celu rozbudzenie u najmłodszych uczniów zainteresowania nauką programowania. Ćwiczenia znajdujące się w książce polegają między innymi na: uzupełnianiu i tworzeniu różnego typu ciągów logicznych; kodowaniu i odkodowywaniu danych, wykorzystaniu kodów literowych, strzałkowych, geometrycznych i obrazkowych oraz  formułowaniu komunikatów i odkrywaniu algorytmów. Na końcu książki umieszczono rozwiązania, dzięki którym uczeń może samodzielnie sprawdzić poprawność swojej odpowiedzi.

źródło opisu: https://bonito.pl/k-1536132-zostane-programista

 

Atlas baśni / ilustrowała Claudia Bordin ; tłumaczenie Tadeusz Lipiński. - Ożarów Mazowiecki : FK Olesiejuk, © 2018

Oto zbiór klasycznych baśni, z których każda jest uzupełniona mapą labiryntem. Teraz już nie zabłądzisz podczas wędrówki po zaczarowanych krainach.

Przeczytaj opowieści, a potem spójrz na mapy. Ale się nie spiesz, obejrzyj je dokładnie, bo kryją one wiele zaskakujących obiektów, które pomogą ci na nowo odkryć baśniowe szlaki.

Więc na co czekasz? Czas ruszać!

źródło opisu: https://hurt.bonito.pl/k-693741-atlas-basni

 

Ćwiczenia z u-ó, ch-h do zastosowania w terapii pedagogicznej, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z uczniami w wieku 13+ / Elżbieta Suwalska. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019

Materiał zaproponowany w publikacji można wykorzystać podczas terapii pedagogicznej, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Dzięki ćwiczeniom uczeń przede wszystkim utrwali prawidłową pisownię i zasady obowiązujące w języku polskim. Dodatkowo między innymi będzie doskonalił syntezę i analizę literową, sylabową oraz wyrazową, percepcję wzrokową, cierpliwość, uważność, a także wzbogaci zasób słownictwa i poszerzy swoją wiedzę polonistyczną, przyrodniczą oraz geograficzną.Do osiągnięcia założonych celów, oprócz tekstów, służą różnorodne ćwiczenia, w tym zakreślanki, rozsypanki, szyfrowanki, przeskakiwanki, logogryfy i krzyżówki.

źródło opisu: https://hurt.bonito.pl/k-90712606-cwiczenia-z-u-o-ch-h-do-zastosowania-w-terapii-pedagogicznej

 

Za zasłoną złości / Elżbieta Zubrzycka. - Wydanie pierwsze. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018 

Złość - uczucie obecne w życiu każdego z nas. Każdego bez wyjątku, nie ma bowiem kogoś, kto nigdy tego uczucia nie doświadczył. Ta książka to takie małe studium złości. Rozłożonej na czynniki pierwsze, obnażonej i zanalizowanej z każdej możliwej strony.(...) Niniejsza książka zaczyna się bardzo fajnie, na dzień dobry mamy bowiem krótki test, który ma nam pokazać, co przed zaczęciem lektury sami wiemy na temat złości. I, jak się okazuje, można o niej wiedzieć na wstępie bardzo wiele (prawdopodobnie dotyczy to większości z nas). Później zaś mamy, wspomniane już przeze mnie, rozłożenie złości na czynniki pierwsze. I może się okazać, że przyczyny tej emocji, jej skutki i prawdziwe podłoże, mimo posiadanej już przez nas wiedzy, mogą zaskoczyć. Książka oferuje także sposoby radzenia sobie ze złością, rozpoznawanie kiedy jest niepotrzebna, kiedy rzeczywiście może dać coś konstruktywnego. Lektura pouczająca. Chyba dla każdego z nas.

źródło opisu:https://hurt.bonito.pl/k-61544762-za-zaslona-zlosci

Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019

Idea książki zakłada, że nauczyciel może zbudować w klasie silny zespół wykorzystując potencjał i zasoby uczniów, swoje umiejętności przywódcze i w sposób atrakcyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić chęć do nauki. Książka ma być pomocna w budowaniu autorytetu nauczyciela, ustalania zasad współpracy z uczniami i rodzicami i zarządzaniu emocjami. Dzisiaj nauczyciele wychodzą ze studiów nieprzygotowani do rozmów z rodzicami, trudnych sytuacji z uczniami, nie są wyposażeni w umiejętności trenerskie pozwalające im prowadzić lekcje w atrakcyjny sposób, co pozwoliłoby zwiększyć wyniki edukacyjnie uczniów. Poradnik zawiera rozmaite case study i narzędzia zaimplementowane ze świata biznesu, ułatwiające motywację uczniów, wyrabianie dobrych nawyków, radzenie sobie w trudnych sytuacjach - np. niechęć zdolnego ucznia do nauki.

źródło opisu:https://hurt.bonito.pl/k-1675780-nauczyciel-mentor-zbuduj-klase-marzen