Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

POLECAMY:


Lekcje wychowawcze dla nastolatków / Anna Maria Świątek. - Rzeszów : Fosze, © copyright 2020

Książka powstała z myślą o szkolnych lekcjach wychowawczych, ale można z niej korzystać również w innych okolicznościach. Skłania do lektury w dowolnej kolejności rozdziałów, zależnie od potrzeb. To propozycja tematów dialogu z młodzieżą, która potrzebuje rozmowy o dobru i złu, o wartościach, celu i sensie życia, wyborach. Lekcje wychowawcze mogą ułatwić edukacyjne dyskusje o postawach w kontekście szkolnych i pozaszkolnych wydarzeń. Do refleksji zachęca zbiór 130 nowel wspomaganych pytaniami o podstawy istnienia, na które warto poszukać odpowiedzi.

Źródło opisu: https://hurt.bonito.pl/k-46144676-lekcje-wychowawcze-dla-nastolatkow


Pokonać dziecięce ograniczenia : jak obudzić mózg dziecka ze specjalnymi potrzebami i odmienić jego życie? : metoda Anat Baniel / Anat Baniel ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
 

W książce Pokonać dziecięce ograniczenia Anat Baniel przedstawia, jak można poprawić funkcjonowanie młodego mózgu. Autorka oraz wyszkoleni przez nią terapeuci pracują z dziećmi z różnorodnymi deficytami: z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym, zaburzeniami genetycznymi, ADD (zespołem deficytu uwagi), ADHD, zaburzeniami odżywiania, urazami splotu ramiennego, kręczem szyi i niezdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi. Do każdego dziecka podchodzą holistycznie, traktując je jako odczuwającą i myślącą istotę ludzką. Pracę Anat Baniel aprobują lekarze i naukowcy z całego świata. Autorka pokazuje, że nasze dominujące podejście do dzieci z trudnościami często okazuje się niewłaściwe, czasem wręcz niszczące, ponieważ szkoli dzieci w małpowaniu kamieni milowych rozwoju, których młodzi ludzie nie są jeszcze gotowi osiągnąć. 

Źródło opisu:https:https://hurt.bonito.pl/k-149016948-pokonac-dzieciece-ograniczenia
 

Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego / Bogusław Śliwerski, Michał Paluch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021

Nie pisalibyśmy tej książki, gdybyśmy byli przekonani, że rozwój polskiej edukacji zmierza w dobrym kierunku. Niestety, już nawet najlepsi nauczyciele, najbardziej oddani kształceniu dzieci i/lub młodzieży mają poczucie straconych kilkudziesięciu lat własnej pracy, zaangażowania i poświęcenia. Uczniom szkoła kojarzy się z nudą, straconym czasem, poczuciem bezsensu, promowaniem konformizmu i oportunizmu. Są też tacy, którzy przywykli traktować szkołę jako konieczność, którą trzeba zaliczyć i szybko o niej zapomnieć. Poczucie bezsilności towarzyszy również rodzicom, którzy pytając swoje dzieci o to, co było w szkole, często słyszą jakże wymowne NIC!

Źródło https:https:https:https://hurt.bonito.pl/k-553958713-czytanie-harmonijne

 

Dziecięce kodowanie : ruch, zabawa i śpiewanie : aktywności przy piosenkach rozwijające kompetencje przydatne w nauce kodowania / Agnieszka Kornacka ; redakcja merytoryczna: Maria Broda-Bajak. - Kraków : CEBP 24.12, 2021

Zabawy zaproponowane w publikacji rozwijają umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, wyciągania wniosków, analizy i syntezy zarówno słuchowej, jak i wzrokowej. Ćwiczą pamięć, zdolność do klasyfikowania, naśladowania, zdolność do samokontroli. Rozwijają orientację przestrzenną, utrwalają kierunki. Zachęcają do współdziałania, uczą precyzyjnej komunikacji. Zdobyte w ten sposób kompetencje są niezbędne przy samodzielnym kodowaniu, ale pomogą też w bardzo wielu innych aspektach życia chociażby w doskonaleniu umiejętności matematycznych, poruszaniu się po ulicy, prawidłowym reagowaniu na różne sygnały, korzystaniu z urządzeń elektronicznych lub posługiwaniu się instrukcjami. Przydadzą się także w nauce czytania i pisania. Publikacja przeznaczona jest do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Zabawy przeznaczone są przede wszystkim do pracy w grupie, ale zdecydowana większość nadaje się także do przeprowadzenia podczas indywidualnych zajęć z dzieckiem, również w domu. Źródło opisu:

https://hurt.bonito.pl/k-340364757-dzieciece-kodowanie-8211-ruch-zabawa-2-cd

Jestem za rozmową : klasy 4-8 : komiks społeczny. 1 / Joanna Latosińska-Kulasek, Paulina Zawadzka.  - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright © 2020

Czy inne funkcjonowanie w zakresie życia społecznego oznacza, że autystyczny uczeń nie chce nawiązywać kontaktów z rówieśnikami? Zdecydowanie nie. Wiemy dziś, że wzajemne zrozumienie i akceptacja pozwalają uczniom neurotypowym oraz autystycznym z sukcesem wchodzić w interakcje.Jak zacząć rozmowę? Kiedy zadać pytanie nauczycielowi? Szereg podobnych pytań z zakresu komunikacji interpersonalnej zadaje sobie większość uczniów w spektrum autyzmu. Niepisane normy społeczne są dla tej grupy uczniów szczególnie trudne do zrozumienia. Tym, co może zapobiec wycofaniu się osoby w spektrum autyzmu z życia społecznego z powodu lęku przed niepowodzeniem, niezrozumieniem, kolejną porażką, oraz tym, co zachęci ją do kontaktów z innymi, jest prowadzenie przykładowych rozmów, nauka stosowania odpowiednich zwrotów, ćwiczenie sposobów poradzenia sobie z różnymi emocjami.

Źródło opisu:https://hurt.bonito.pl/k-90758354-akademia-pomyslow-klasy-4-8-jestem-za-rozmowa-komiks-spoleczny-1