Wystawa prac plastycznych z Gimnazjum C. K. Norwida w Stanisławowie i Gimnazjum w Pustelniku wykonane pod kierunkiem Katarzyny Trawickiej - listopad 2013

 Wybrane prace plastyczne prezentowane były i nagrodzone na ogólnokrajowych i międzynarodowych konkursach.

- Nagroda X Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 1996 dla Urszuli Trawickiej

-Nagroda THE TENTH INTERNATIONAL ART EXHIBITION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE - Finlandia 1996 dla Magdaleny Trawickiej

- Nagroda GRAND PRIX w Konkursie „Las moja miłość" - Białowieża 2012 dla Pauliny Główki

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Krajobraz Polski, tradycje, współczesność i przyszłość" - Częstochowa 2012, praca Mile
ny Rawskiej.