Spotkanie dla dyrektorów powiatu mińskiego - 28.01.1014 r.

Dnia 28 styczeń 2014 r. spotkanie dla dyrektorów powiatu mińskiego  zorganizowali : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Mińsku Mazowieckim oraz Biuro Projektu pn. „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim”. Szkolenie prowadził Pan Andrzej Pery - ekspert w zakresie zarządzania oświatą na temat "Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły" Biblioteka przygotowała: wystawę publikacji "Dyrektor XXI wieku", bibliografię, Aktualności Pedagogiczne, informację promocyjną placówki.