Książka-czytelnik-czytelnictwo - 15 maja 2014 r

15 maja 2014 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy pt.: Książka - czytelnik - czytelnictwo. Na spotkaniu pani Ewa Gruda przedstawiła historię Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie oraz przygotowaną prezentację przez Marię Kulik na temat IBBY (International Board on Books for Young People  - Międzynarodowa Rada do spraw Książek dla Młodych). Następnie pani Monika Kłos z Wydawnictwa Zakamarki zaprezentowała ofertę zajęć edukacyjnych dla szkół, a pani Beata Kossakowska (współorganizatorka spotkania) omówiła w jaki sposób inspiruje dzieci do czytania w SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej na spotkanie przygotowali wystawę książek i zaprezentowali nowości wydawnicze, bogatą bibliografię, interesujące materiały edukacyjne.