Zadania bibliotekarza w procesie wspomagania szkoły 26.09.2014

Współczesna biblioteka szkolna. Zadania bibliotekarza w procesie wspomagania szkoły -  szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych. Pani Urszula Wyrzykowska-Dudek dyrektor SCDIDN w Siedlcach omówiła zmiany w prawie oświatowym a Pani Danuta Tatarczak doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych  SCDIDN w Siedlcach przedstawiła zadania nauczyciela bibliotekarza wynikające ze zmiany Ustawy o Systemie Oświaty. Pracownicy biblioteki przygotowali i przedstawili: aktualności bibliotekarskie, nowości pedagogiczne, bibliografie o czytelnictwie, netografię - gdzie szukać informacji o zmianach. Uczestnicy zaprezentowali swoje doświadczenia na temat ewidencji podręczników przygotowanych przez MEN.