Wystawa prac z galerii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim - grudzień 2014 r.


Wystawa z galerii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim zorganizowana w grudniu 2014 roku prezentowała prace powstałe w ramach zajęć artystycznych prowadzonych w pracowni krawiecko-rękodzielniczej. Zajęcia krawiecko-rękodzielnicze są formą rehabilitacji wykorzystującej terapeutyczne wartości pracy i pasji artystycznych. Piękne prace wykonano między innymi techniką: szycia ręcznego, haftu i tkaniny artystycznej.