Otwarte Zasoby Edukacyjne - Tydzień Bibliotek - 13.05.2015 r.

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ, to hasło XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 13 maja odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu mińskiego nt. Otwartych Zasobów Edukacyjnych, prowadziła Halina Lewsza.  W nowym roku szkolnym  klasy IV i kl. I Gimnazjum w ramach „Ustawy podręcznikowej" otrzymają komplet bezpłatnych podręczników. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje nadzieje, obawy oraz zapoznali się z rozwiązaniami przygotowanymi przez MEN. Na spotkanie przygotowano wystawę publikacji, materiały szkoleniowe, bibliografię i Aktualności Pedagogiczne.