Platforma Moodle pomocą w pracy nauczyciela - 20.10.2015 r.

Dnia 20 października 2015 r. w Bibliotece odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych. Uczestnicy zapoznali się z platformą Moodle oraz jak można tworzyć i przeprowadzać z uczniami interaktywne quizy na platformie Kahoot. Szkolenie poprowadził informatyk  Mirosław Paja. Uczestnicy obejrzeli przygotowaną wystawę, otrzymali bibliografię do tematu i zapoznali się z nowościami biblioteki. W dobrej atmosferze bibliotekarze dzielili się doświadczeniami.