Konkurs Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat - 21.10.2016 r.

Wyniki konkursu Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat

Konkurs miał na celu zebranie wspomnień uczniów i nauczycieli - po to, aby przedstawić dzieje i realia szkoły w minionych latach, ocalić od zapomnienia dorobek, wartości i doświadczenia minionych pokoleń uczniów i nauczycieli oraz wykorzystać je we współczesnej edukacji. W pracy konkursowej można było zaprezentować własne wspomnienia lub przeprowadzić wywiady z innymi osobami o działaniach uczniów i nauczycieli sprzed 1990 r. Na przykład opisać własne przygody z lat uczniowskich, dowiedzieć się od rodziców lub dziadków jakie szkolne wydarzenia utkwiły im w pamięci, wspomnieć nauczyciela, który wiele dla kogoś znaczył, zrelacjonować zasłyszaną historię o mistrzu i jego uczniach, opowiedzieć o ciekawych aspektach swojej pracy pedagogicznej; najlepiej dodając kopie dokumentów lub fotografii, zamieszczając daty oraz inne informacje historyczne.

Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego oraz Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Organizatorami byli: Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej filia w Mińsku Mazowieckim, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Ziemi Mińskiej (w ramach projektu Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?), Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich i Siennickim Muzeum Szkolnym oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim.

Prace oceniało jury w składzie: Alicja Dębowska, prof. Maria Ekiel-Jeżewska (przewodnicząca), Tadeusz Gnoiński, Anna Goc, Anna Kazimierowicz, dr Janusz Kuligowski, Anna Popławska, Beata Rechnio, Damian Sitkiewicz. Jury postanowio docenić różnorodne walory wszystkich 12 nadesłanych prac. Laureatami nagród zostali dorośli: pan Zdzisław Ćmoch za profesjonalne, rzetelne, naukowe opracowanie dziejów nauczycieli i ich pracy w Dębem Małym w latach 1906-1939, pani Ewa Karaś za przedstawienie elementów, które tworzą wielopokoleniowe tradycje szkoły i łączą wychowanie ucznia w szkole i w domu oraz za profesjonalną formę edytorską z wykorzystaniem dokumentów i fotografii, pani Irmina Matyjasek-Jałowiecka za wspomnienia, które przez pryzmat działalności ZNP w Sulejówku zwracają uwagę na wpływ kontaktów między nauczycielami na ich rozwój zawodowy, pani Teresa Romaszuk za przedstawienie własnej pracy z dziećmi prowadzonej tak, aby nauka sprawiała radość oraz za bogate udokumentowanie opracowania, pani Jadwiga Tyc z domu Chłopik za podzielenie się osobistymi wspomnieniami, które ilustrują jak ważna jest rola nauczyciela i rodziców w procesie kształcenia zgodnym z wolą, zainteresowaniami i talentami ucznia, pani Anna Wierzbicka za wielostronne opisanie pracy szkoły w Kałuszynie i jej nauczycieli od lat pięćdziesiątych XX wieku po współczesne z uwzględnieniem osobistych przeżyć i refleksji, uczennica gimnazjum Klaudia Karpińska za pracę badawczą nad historią szkoły w Stojadłach, a zwłaszcza przedstawienie i zilustrowanie fotografiami wspomnień jej uczniów i nauczycieli zebranych przez grupę młodzieży podczas wywiadów oraz uczniowie szkoły podstawowej: Mikołaj Jarzyna za zwarte przedstawienie roli nauczycielki w życiu babci (zarażenie pasją, rozbudzenie ciekawości świata), Martyna Kowalczyk za przeprowadzenie wywiadu i nawiązanie kontaktu z liczącą ponad 90 lat osobą na temat szkoły z czasów przed i po 1939 r., Wiktoria Piotrowska za ciekawy opis realiów nauki szkolnej babci, Klaudia Wicik za ciekawe ujęcie tematu, porównanie szkoły babci ze szkołą współczesną oraz przedstawienie kopii dokumentów i fotografii. Jury przyznało poza konkursem dyplom Weronice Owczarskiej (uczennicy szkoły podstawowej) za wskazanie w atrakcyjnej formie komiksu tych elementów pracy współczesnego nauczyciela, które uczeń postrzega jako istotne.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat odbyła się 21 października br. podczas obchodów stulecia Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim. Oprócz nagród i dyplomu wręczono także podziękowania dla pań nauczycielek Katarzyny Malka, Renaty Miszczak oraz Anny Woźniak za opiekę metodyczną i merytoryczną oraz wsparcie i pomoc młodym uczestnikom konkursu oraz dla pani Ewy Przybysz-Gardyzy oraz jej uczniów: Julii Porębskiej, Wiktorii Godlewskiej, Grzegorza Wąsowskiego, Jakuba Piotrkowicza, Piotra Ludkowskiego, Mateusza Kozłowskiego, Dawida Reka, Mikołaja Padzika za pracę badawczą nad historią szkoły w Stojadłach oraz przeprowadzenie wywiadów z jej uczniami i nauczycielami wykorzystanych w jednej z prac konkursowych. Organizatorzy i patroni konkursu oraz pani sekretarz stanu MEN Teresa Wargocka ufundowali i wręczyli nagrody: książki, karty podarunkowe oraz drobne upominki.

Nagrodzone prace konkursowe stały się częścią zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Obecnie można je oglądać na zorganizowanej w Galerii Biblioteki wystawie czasowej dotyczącej tradycji nauczycielskich powiatu mińskiego. Prace konkursowe zostaną (w całości lub fragmentach) wydrukowane w Roczniku Mińskomazowieckim 2017, a ich skany będą udostępniane w Muzeum Ziemi Mińskiej na ekspozycji stałej pt. Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?, która zostanie otwarta 4 grudnia br. Konkurs towarzyszy otwarciu tej wystawy, obchodom stulecia ZNP w Mińsku Mazowieckim oraz jubileuszowi 150 lat Siennickich Szkół, co w symboliczny sposób przypomina o tradycjach wielu nauczycieli i szkół w powiecie mińskim i całej Polsce.

Gratulujemy laureatom i zapraszamy wszystkich do udziału w następnej edycji konkursu Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat, planowanej na jesień 2017 r.

Maria Ekiel-Jeżewska i Anna Popławska