Wystawa malarska Pani Alicji Dębowskiej - maj 2017 r.

Pani Ala Dębowska tak pisze o swojej pasji "Jestem  emerytowaną  nauczycielką  języka polskiego. Po  zakończeniu  pracy  pedagogicznej postanowiłam  wolne chwile  poświęcić  malarstwu,  gdyż  od dziecka  lubiłam rysować. Zawsze  sprawiało  mi  to wiele radości i satysfakcji. Dowiedziałam  się  o  możliwości  uczestniczenia w  warsztatach  plastycznych  przy  MDK  w  Mińsku Mazowieckim.  Wiele  skorzystałam  i  korzystam   do  dziś  z  rad  i  wskazówek  pracujących  tam   instruktorów:  Pani  Elżbiety  Dunajewskiej,  Joanny  Wilczak  i  Barbary Szczepanik. Uczestniczę  też  w  zajęciach  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku,  co pozwoliło mi  m. in.  wziąć udział  w  plenerze  malarskim  w  Siemianówce.  Zaowocowało  to  wieloma  obrazami.  Kilka  z  nich   znalazło   nabywców  na  aukcji  zorganizowanej   przez  UTW,  z  której  dochód  wspomógł  WOŚP Jerzego  Owsiaka."                 

Autorka  prezentuje na wystawie w Galerii Biblioteki wiosenne kwiaty, martwą  naturę oraz pejzaże między in. z okolic naszego  miasta i Siemianówki. Obrazy  powstałe w  latach   2011-20017,  najczęściej  wykonane  są  farbami  akrylowymi, olejnymi i plakatowymi.