Czy koniec epoki czytania lektur? - 11 października 2011 r.

Spotkanie nauczycieli z doświadczonym polonistą i wykładowcą akademickim, a także autorem wielu polemicznych książek i artykułów zostało zorganizowane 11 października 2011 roku przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Mińsku Mazowieckim oraz Bibliotekę Pedagogiczną  Filię w Mińsku Mazowieckim. Na trudne pytania odpowiadał polonistom i bibliotekarzom dr Stanisław Bortnowski podczas konferencji Czy koniec epoki czytania lektur?

Dziś czytanie tekstów od A do Z staje się nienormalne. Dzisiejszemu „pokoleniu pilota" trudno się skoncentrować na dłuższym tekście. Uwagę czytelnika rozpraszają obrazki i odsyłacze - wyjaśniał autor wielu poradników metodycznych. Jednocześnie postulował powrót do głośnego czytania na lekcjach, sprawdzanie techniki czytania, a nie tylko rozumienia czytanego tekstu, obronę biografii autorów lektur, oswajanie mediów, włączenie do arkuszy egzaminacyjnych zadań sprawdzających umiejętności językowe. To tylko niektóre propozycje działań w dobie dostrzeganego kryzysu uczestników konferencji do wyrażania opinii na temat rzeczywistości współczesnej polonistyki  szkolnej. Rozważania o obecnym stanie rzeczy trudno było zamknąć w przewidzianym na spotkanie czasie. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z książkami Wydawnictwa STENTOR, a także z ofertą nowości pedagogicznych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej. W drugiej części spotkania Pani Joanna Janicka promowała swoją najnowszą książkę Ziemia Mińska... jakiej nie znamy". Promocji towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży powiatu mińskiego związana z realizacją projektu Rok Andriollego na Mazowszu , która można obejrzeć w galerii, w lokalu Biblioteki Pedagogicznej (II piętro), ul. Piłsudskiego 1a.

Następna konferencja z udziałem dr. St. Bortnowskiego odbędzie się 9 grudnia 2011 r. Tym razem wykładowca przedstawi Projekty interpretacji wybranych wierszy Czesława Miłosza. Zapraszamy