Czesław Miłosz - Wykład dr S. Bortnowskiego, 9 grudnia 2011

Dnia 9 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja w lokalu Biblioteki nt  twórczości Czesława Miołosza zorganizowana przez MSCDN, Bibliotekę Pedagogiczną, SNaP i Wydaw. Stentor.

Na początku odbyło się podsumowanie Powiatowego konkursu literackiego Miłosz jak świat  zorganizowanego przez SNaP Oddział w Mińsku Mazowieckim,ktorego wyniki przedstawiła Iwona Krasuska - przewodnicząca. Uroczystość wręczenia laureatom nagród i wyróżnień uświetnił Teatr  z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim Teraz My, który przygotował montaż teatralno-muzyczny pt. Druga przestrzeń. Nagrodzone i wyróżnione teksty konkursowe znajdują sie na stronie SNaP:  http://www.snap.vel.pl.

Zebranym polonistom i bibliotekarzom dr Stanisław Bortnowski przedstawił w interesujący sposób interpretacje wybranych wierszy Czesława Miłosza. Następnie prezentację  i wrażenia z podróży po stronach rodzinnych poety omówiły: Jolanta Rusiecka-Kędziora, Wanda Skorek,  SNaP Oddział w Mińsku Mazowieckim

Konferencji towarzyszyła wystawa książek " O twórczości Czesława Miłosza" oraz prezentacja nowości biblioteki nr 50