Promocja książki - 29.11.2017 r.

W dniu 29 listopada 2017 roku, w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Piłsudskiego 1A odbyło się spotkanie promujące książkę „O czym szumią mazowieckie wierzby. Gawędy o Ziemi Mińskiej i jej okolicach". Na spotkanie przybyli: Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, Pani Diana Rokicka - reprezentowała Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,  Pani Justyna Juszczak - Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Pani Justyna Rutkowska - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, Pani Edyta Wołodźko - Prezes Stowarzyszenia „Koniczynka", Pani Beata Sajewska - grafik i wydawca książki,  dyrektorzy szkół, autorzy gawęd, uczniowie, rodzice, nauczyciele. Współorganizatorem spotkania była Pani Anna Popławska - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Wszystkich zaproszonych gości przywitała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych - Pani Janina Brzeszkiewicz oraz koordynatorki projektu: Małgorzata Laskowska i Marzena Bartnicka. 

Promowana książka jest zbiorem gawęd i prac plastycznych uczestników Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?" Moja Okolica - Moja Ojczyzna. Stowarzyszenie „Koniczynka" od 2013 roku cyklicznie organizuje Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana", którego ideą jest  zwrócenie uwagi jego uczestnikom: dzieciom, młodzieży i osobom z niepełnosprawnością intelektualną na otaczające ich piękno krajobrazu Ziemi Mińskiej oraz przemiany jakie w niej zachodzą i co można jeszcze ocalić od zapomnienia - urok zabytków, urocze zakątki powiatu mińskiego, Mazowsza, pomniki przyrody, drzewa, ptaki, obiekty sakralne, wszystko co składa się na szczególny charakter małej Ojczyzny. Przez  kilka lat powstały piękne gawędy i prace plastyczne, które z pewnością zainteresują nie tylko młodych czytelników. Autorami wybranych gawęd i prac plastycznych są uczniowie szkół z terenu powiatu mińskiego i miasta Mińsk Mazowiecki, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia. Publikacja w formie książki jest zadaniem publicznym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn. „O czym szumią mazowieckie wierzby. Gawędy o Ziemi Mińskiej i jej okolicach", dofinansowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podczas spotkania, na żywo wystąpili autorzy gawęd: Klaudia Jadczak - obecnie uczennica LO im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie,  Karena Paździoch - uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim,  swoją gawędę zaprezentował Jarosław Trąbiński z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. Wielką niespodzianką okazał się występ Pana Starosty z Kacprem Ostrowskim uczniem ZSE w Mińsku Mazowieckim. Wspólnie przeczytali gawędę pt. „Rodzinne przesłanie". Spotkanie uświetnił występ zespołu „Na każdą okazję".  Członkami zespołu są nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie.  Zaproszono gości na kuluarowe  rozmowy w galerii biblioteki, które umilała kawa i słodki poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Uczniowską „Grosz do Grosza" oraz Agendę Promującą Zdrowie działającą na terenie ZSS w Ignacowie. Można było obejrzeć również pokonkursową wystawę Sacrum Ziemi Mińskiej - prace plastyczne uczestników ostatniej edycji Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana".

Organizatorzy dziękują Pani Annie Popławskiej i pracownikom Biblioteki Pedagogicznej za pomoc w organizacji spotkania i zachęcają do czytania książki „O czym szumią mazowieckie wierzby. Gawędy o Ziemi Mińskiej i jej okolicach".