Prawo autorskie w bibliotece, szkolenie bibliotekarzy z prawnikiem Dariuszem Skrzyńskim - 9 stycznia 2012 r.

W dn. 19 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się wspólne szkolenie bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i filii oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim nt „Prawo autorskie w bibliotece". Szkolenie przeprowadził specjalista prawa autorskiego i prawa pracy Dariusz Skrzyński. Spotkanie zorganizował Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

1. Przedmiot  ochrony, czyli co podlega prawu autorskiemu (utwór)
2. Podmiot prawa autorskiego (twórca, wydawca, producent, pracodawca)
3. Treść praw autorskich (prawa osobiste i majątkowe)
4. Czas trwania praw autorskich
5. Licencja dla bibliotek (tzw. przywilej biblioteczny)
6. Rozwój bibliotek cyfrowych

Bibliotekarze poznali odpowiedzi m.in. na następujące pytania i zagadnienia:
-    jak dotrzeć do informacji o prawach autorskich konkretnej osoby?
-    jak ustalić czy prawo autorskie do utworu wygasło?
-    jak ustalić, po upadku wydawnictwa, do kogo należą prawa autorskie?
-    jak ustalić kto ma prawa do utworu, w sytuacji, gdy brak jest autora, czy wydawnictwa lub jest wielu autorów, a brak wydawnictwa?
-    prawo autorskie a wystawy biblioteczne (wykorzystanie okładek książek, wizerunków, symboli, zdjęć z Internetu i publikacji wydanych na papierze),
-    czy można dokupić licencje do już posiadanych zbiorów audiowizualnych? (nagrania filmowe, nagrania dźwiękowe),
-    dary zbiorów audiowizualnych - jakie są prawa, czy można je wypożyczać?
-    czy można udostępniać filmy bez licencji?
-    czy można udostępniać kopie filmów bez licencji?