Jubileuszowo-sprawozdawcze spotkanie Koła SBP - 19.01.2012 r.

W dn. 19.01.2012 r. w Czytelni Filii Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie Koła SBP. Podczas spotkania zostały wręczone dyplomy uznania i drobne upominki z okazji 25-lecia pracy bibliotekarskiej. Jubileusz obchodziły:
- dr Marzena Kowalczuk – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach,
- Hanna Krasuska-Terka – kierownik Działu Opracowania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach,
- Jolanta Osińska-Kurek – nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach,
- Wanda Dmowska – nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach.
Oprócz części sprawozdawczej, spotkaniu towarzyszyły prezentacje multimedialne pokazujące przykłady dobrych praktyk w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Nie zabrakło również dyskusji na temat planów pracy Koła.
Część cateringową przygotowała firma gastronomiczna „Tatulo” z  Mińska Mazowieckiego.