„Perły przeszłości Ziemi Mińskiej” - wystawa wakacyjna 2012 r.

INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniów klas integracyjnych, uczniów liceum plastycznego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz  dzieci i młodzieży z placówek szkolnictwa specjalnego z terenu miasta Mińsk Mazowiecki i powiatu mińskiego. Ideą konkursu jest  zwróconej uwagi jego uczestnikom na otaczające ich piękno krajobrazu miasta, powiatu oraz przemiany jakie w nim zachodzą.  By spojrzeli wokół siebie i dostrzegli to, co możemy jeszcze ocalić od zapomnienia - urok zabytków, pomniki przyrody, urocze zakątki miasta, powiatu mińskiego, wszystko co składa się na szczególny charakter naszej małej Ojczyzny.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Koniczynka" i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim. Integracyjny Konkurs Plastyczny dofinansowany był przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki i Starostwo Powiatowe Mińsk  Mazowiecki.

Opracowała: Małgorzata Laskowska - koordynator projektu