Rok Bolesława Prusa - grudzień 2012 r

Dnia 4 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja  na temat  Życie i twórczość znanych pisarzy w nieznanych odsłonach - Bolesław Prus. Organizatorami byli: MSCDN Wydział w Mińsku Mazowieckim, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Mińsku Mazowieckim, SnaP Oddział w Mińsku Mazowieckim. W pierwszej części dr Zofia Zasacka pracownik Biblioteki Narodowej wygłosiła referat pt.  Lektury gimnazjalisty - ciągłość i zmiany. Następnie Iwona Krasuska, przewodnicząca SNaP Oddział w Mińsku Mazowieckim podała wyniki  Powiatowego konkursu literackiego Bolesław Prus - wnikliwy obserwator i wrażliwy człowiek, oraz przedstawiła osoby nagrodzone w Powiatowym Konkursu Pięknego Czytania Prozy Janusza Korczaka, lista laureatów na stronie  www.snap.vel.pl. Na podsumowanie konkursów młodzież z grupy teatralnej  Teraz My z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim zaprezentowała montaż teatralny  pt. Krzyk wielbłądów.  W drugiej części dr Agnieszka Zielińska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku omówiła prezentację:  Moi uczniowie czytają dzięki narzędziom TOC na przykładzie Lalki B. Prusa.