Plener malarski - Kwiecień 2013 r.

Wystawa prac plastycznych powstałych na wrześniowym plenerze malarskim w malowniczym parku Domu Pomocy Społecznej w Kątach k/Siennicy. W plenerze brali udział wyróżnieni uczestnicy Integracyjnego Konkursu Plastycznego „O czym szumią mazowieckie wierzby? Moja Okolica-Moja Ojczyzna „Perły przeszłości Ziemi Mińskiej w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży". Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie „Koniczynka" działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Projekt dofinansowany był z budżetu Starostwa Powiatowego Mińsk Mazowiecki. Koordynator całego projektu - Małgorzata Laskowska