Nr 45

Nr 45 (2011)

Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska . - Warszawa : Difin, 2010                                                                            

Feedback polega na udzieleniu informacji zwrotnej pracownikowi na temat efektów  jego pracy, powinna być ona udzielona w sposób bezpośredni i zrozumiały. Książka  jest przykładem rzetelnego opisu przeprowadzonej analizy procesu działania szkoły. Odważnie prezentuje słabe strony, ale proponuje też działania zaradcze wskazując kierunek koniecznych zmian. Sensacyjne diagnozy autorki oparte są na obserwacjach i na twardych danych z badań statystycznych, ankiet socjologicznych oraz na wynikach ekspertyz naukowych. Współczesna szkoła zdaje się być machiną a uczestnicy procesu edukacyjnego traktowani są jak jej tryby. Na ile ta szkoła zaprasza, a na ile spycha ucznia na drugi plan  - o tym  w niniejszej publikacji. Praca zaopatrzona w bibliografię i materiały do diagnozowania.

Nauczycielskie perypetie : [ o wojnie wszystkich ze wszystkimi ] / Dariusz Chętkowski . - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Treść książki to wybrane myśli nauczyciela łódzkiego liceum , mającego za sobą wiele lat praktyki w nauczaniu. Autor  realnie opisuje szkolną rzeczywistość, jest przy tym ironiczny, krytyczny,  ale także szczery. Z humorem opowiada o swoich codziennych perypetiach - o sukcesach i o błędach. Omawiana publikacja skierowana jest do nauczycieli  oraz do osób przygotowujących się do zawodu  lub zastanawiających się nad jego wyborem.

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka - Biernat . - Warszawa : Difin, 2010

Książka prezentuje ważną problematykę dotyczącą sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych.  Czytelnik ma możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez dzieci i młodzież w celu radzenia sobie  z konfliktem w rodzinie, w szkole i wśród rówieśników. Publikacja może stanowić cenną pomoc dla  nauczycieli i wychowawców w zrozumieniu zachowania dziecka w wieku szkolnym w sytuacjach konfliktu społecznego i spojrzeniu na przyczyny tego zachowania . Zawiera materiały, które można wykorzystać w pracy pedagoga i terapeuty oraz  bibliografię do każdego  rozdziału ksiązki.

Zaradnik rodzica : podstawowe zasady komunikowania się z dziećmi / Ina Podhorecka, Magdalena Suflak - Skibińska . - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009

Rodzicu, codziennie wspierasz swoje dziecko w procesie  rozwoju. Żeby robić to jak najlepiej, potrzebny jest wam dobry kontakt. Jednym ze sposobów na jego budowanie jest komunikowanie się. Zazwyczaj rozumie się przez to rozmowę, sposób odzywania się do siebie. Ale nawet wtedy, gdy nic nie mówisz, przekazujesz coś gestem, miną, nastrojem, który z Ciebie emanuje. Kiedy powstrzymujesz się od działania, to też komunikat. Warto byś znał podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dzieckiem. Zapraszamy do lektury.

Mądre Wychowanie : 20 lat Konwencji o prawach Dziecka / Rzecznik Praw Dziecka . - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2009

W Polsce wciąż mamy do czynienia ze społecznym przyzwoleniem na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci. Taki krok jest zawsze klęską wychowawczą  rodzica oraz tragedią dziecka i dramatem całej rodziny. W ramach kampanii społecznej „Bicie jest głupie" 9 października 2009 roku  w Warszawie odbyła się konferencja  „ Mądre wychowanie" z inicjatywy Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  Fundacji „ Kidprotect.pl" oraz Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.  Celem tego przedsięwzięcia była pomoc rodzicom w  sytuacjach, w których często czują się bezradni.  Podniesienie kompetencji rodzicielskich Polaków, to także cel niniejszej publikacji, która prezentuje materiały z omawianej konferencji. Jest to zbiór krótkich, rzeczowych artykułów, które mogą być pomocne w różnych momentach wychowywania dzieci, w tworzeniu lepszych warunków dla życia i rozwoju. W książce czytelnik znajdzie także informacje gdzie szukać  pomocy w sytuacji  kryzysowej oraz wybór polecanej przez autorów literatury.

Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak - Siuda, Marta Komorowska . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

Publikacja ukazuje jak w okresie dzieciństwa zmienia się potencjał intelektualny czyli inteligencja, pamięć i kreatywność, małego człowieka. Jest zaproszeniem czytelnika do zapoznania się z szerokim spektrum badań nad rozwojem  dziecka. Treści w niej zawarte dotyczą wspomagania rozwoju poznawczego najmłodszych. Książka podzielona jest na trzy rozdziały, a każdy z nich składa się z części teoretycznej i zaleceń praktycznych.  W pierwszym omówiono wspomaganie rozwoju inteligencji dziecka, w drugim - wspomaganie kreatywności, a w trzecim - pamięci.  W licznych ramkach zawarte są wskazówki do pracy z dzieckiem, przykłady zabaw i pomysłów na konstruktywne spędzanie czasu z małym dzieckiem. Skierowana jest do nauczycieli przedszkoli, pedagogów  i rodziców, zawiera obszerną bibliografię do każdego rozdziału oraz wybór literatury dla rodziców.

 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod. red. Teresy Parczewskiej . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej , 2010

Książka skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się wychowaniem i edukacją najmłodszych. W literaturze psychologicznej i pedagogicznej wskazuje się często na znaczenie pierwszych doświadczeń  dziecka w kształtowaniu jego osobowości. Dlatego też środowiska wychowawcze powinny tworzyć sprzyjające warunki do prawidłowego rozwoju dziecka, wspomagać i stymulować ten rozwój we wszystkich dziedzinach, wykorzystując wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe dziecka. Problematyka proponowanej publikacji stanowi zwarty, blok tematyczny  podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy podstaw  rozwoju małego dziecka, druga - rozwijania wielokierunkowej aktywności, a trzecia  porusza zagadnienie diagnozy psychopedagogicznej  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Księga rymowanek do ćwiczeń logopedycznych : przewodnik dla logopedów i nauczycieli / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska . - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

Z rymowankami można pracować na wiele sposobów, w zależności od wieku dziecka i jego intelektualnych możliwości. Główną funkcją rymowanek jest przede wszystkim uczyć dziecko poprzez  zabawę słowem. Dzieci z natury lubią wierszyki, zagadki, wyliczanki, ponieważ są to  krótkie, wesołe, rytmiczne teksty, a mimo to zawierają bogate treści. Ponadto kształcą umiejętność dialogowania i są łatwe do zapamiętania. Prezentowana książka jest skierowana do logopedów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera materiał wyrazowy oraz rymowanki do ćwiczeń wymowy wszystkich głosek języka polskiego. Może też być pomocna podczas przygotowywania inscenizacji lub przedstawień okolicznościowych z dziećmi.

                                                                 Wybrała i opracowała Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2011