Nr 48

Nr 48 (2011)

Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

Monografia zawiera analizę społecznie kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest karcenie dzieci. Omówiono je w odniesieniu do płaszczyzny historycznej oraz komparatystycznej, jak też poprzez zaprezentowanie poglądów doktryny i dorobku judykatury. Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny wyznaczony przez wprowadzenie w Polsce w 2010r. prawnego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Jest to książka nie tylko dla prawników, ale także dla tych wszystkich, których z różnych względów interesuje perspektywa prawna karcenia dzieci, a więc przede wszystkim rodziców, opiekunów oraz osób profesjonalnie zaangażowanych w działania na ich rzecz.

Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku / red. nauk. Alina Rynio, Katarzyna Stępień. Lublin : Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej ; Wydawnictwo KUL, 2010

Książką tą Autorzy i Redakcja włączają się w społeczny dyskurs o najważniejszych sprawach współczesnej młodzieży. Opisują nie tylko specyfikę i piękno tego szczególnego etapu życia ludzkiego, ale  i sygnalizują najbardziej niepokojące zjawiska, którym podlega młodość, w tym szczególnie zagrożenie poczucia sensu, bezpieczeństwa i tożsamości. W publikacji poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. wpływu tradycyjnych i nowych mediów na ludzi młodych, ich idealizm na tle materializmu współczesnej kultury, rola szkoły i nauczyciela w rozwijaniu uzdolnień młodzieży  czy agresja oraz jej społeczne, kulturowe i psychologiczne uwarunkowania, w tym szczególnie zjawisko wykluczenia społecznego. W książce znajdują się również wskazówki, gdzie szukać skutecznego programu wychowawczo-prewencyjnego oraz jak pracować z uczniem agresywnym.

Szkoła w kryzysie versus media / Grażyna Piechota. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

Książka składa się z trzech części. Pierwsza to teoretyczne opracowanie poświęcone aspektom komunikowania się w sytuacji kryzysowej. Zawiera m.in. krótką teoretyczną analizę wpływu rozwoju mediów i zmian w procesach komunikowania się na postawy społeczne, definiowanie sytuacji kryzysowych, opis najistotniejszych zasad zarządzania informacją w kryzysie, dobór możliwych strategii zarządzania w kryzysie. Druga część ma postać praktycznego poradnika dla osób szukających odpowiedzi, jak zarządzać konkretną sytuacją kryzysową mającą miejsce w szkole. W trzeciej części znajdują się omówienia kilku sytuacji kryzysowych, które zdarzyły się w polskich szkołach i miały swój medialny aspekt. Książka jest skierowana w szczególności do osób pełniących funkcje zarządcze w szkołach, nauczycieli, a także studentów, którzy w przyszłości chcą zostać nauczycielami.

Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2011

Wydawnictwo Salwator przygotowało w styczniu interesującą nowość - książkę Co ogłupia nasze dzieci ?, skłaniającą do refleksji i poruszającą istotne problemy z jakimi mogą zmagać się rodzice i ich dzieci. Najtroskliwsi rodzice i wychowawcy nie zdołają powstrzymać dzieci przed kontaktem z mediami. Telewizor, komputer, Internet czy telefon komórkowy towarzyszą młodym na co dzień. Podstawowym problemem jest dzisiaj nauczenie dzieci właściwego używania nowoczesnych mediów. Autor namawia do otwartej rozmowy z dziećmi i młodzieżą o istniejących zagrożeniach, które czyhają na młodego użytkownika nowoczesnych mediów. W książce poruszane są m.in.  takie problemy, jak: Internet placem zabaw, cybermobbing, pornografia w Internecie, moje dziecko pisze blog, wirtualni przyjaciele, uzależnienie od gier komputerowych , zakupy  www.

Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010

Media stały się integralną częścią współczesnego środowiska wychowawczego oraz socjalizacji dzieci i młodzieży. Niezbędna jest więc pogłębiona refleksja na temat oddziaływania mediów w procesie wychowania oraz współpraca różnych środowisk na rzecz stworzenia spójnego programu wychowania do odpowiedzialnego korzystania z mediów, a także jego wdrożenia. Odbiorca przekazów medialnych nie powinien czuć się bezradnym. Kształtowanie kompetencji medialnej staje się dziś jednym z podstawowych zadań kompleksowo rozumianej edukacji, wychowania i polityki społecznej. Przed dorosłymi, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami staje nowe wyzwanie: przygotować dzieci do odpowiedzialnego, krytycznego a przede wszystkim roztropnego i umiarkowanego korzystania z mediów.

Zamiast telewizji : jak pobudzać i rozwijać zainteresowania dziecka oraz czym się kierować przy wyborze zajęć dodatkowych? / Nessia Laniado ; przekł. Jacek Partyka. Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006

Jeszcze nie tak dawno dzieci bawiły się na podwórku z kolegami; dziś zdecydowanie wolą gry komputerowe, co niestety sprzyja pasywności, utrudnia socjalizację, a oprócz tego zwiększa ryzyko różnych chorób. Co więc robić? Jak przywrócić naszym dzieciom upodobanie do zabaw, do kreatywnego wypoczynku? To pytania uzasadnione. Celem tej książki jest pomóc w wyborze zajęcia odpowiadającego charakterowi, marzeniom i zainteresowaniom  naszych dzieci. Zaoferowanie dziecku możliwości uczęszczania na kurs gry na instrumencie, nauki języka obcego albo też uprawiania sportu, to pomoc niezbędna dla jego fizycznego i intelektualnego rozwoju.

Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Tomasz Sosnowski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011

Pogarszające się warunki materialne rodziny, dezorganizacja strukturalna, często dezintegracja w sferze więzi emocjonalnej, zjawiska patologii występujące w rodzinach skłaniają badaczy do poznania i określenia miejsca ojca  we współczesnej rodzinie i w procesie wychowania dziecka. Podjęte badania dotyczące problematyki ojcostwa wydają się zasadne ze względu na społeczne potrzeby określenia na nowo roli ojca, jaką powinien on spełniać  w zmieniających się warunkach społecznych. Autor w swojej publikacji przedstawia pedagogiczny model ojca, który zakłada zainteresowanie i praktyczne zaangażowanie ojców w realizację procesu wychowania dzieci, m.in. poprzez udział w opiece, w organizowaniu czasu wolnego, przygotowanie do życia w kulturze, wprowadzenie dziecka w świat wartości ogólnoludzkich, tworzenie warunków i współuczestniczenie wraz z dzieckiem w procesie nabywania informacji z różnych dziedzin życia

Ze zbiorów biblioteki wybrała i opracowała Justyna Kulma 

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2011