Nr 41

Nr 41 (2010)

Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2009

Publikacja odpowiada na pytania czym jest kryzys w szkole, jakie zdarzenia są krytyczne i jakie mają skutki dla społeczności lokalnej. Na wybranych zdarzeniach traumatycznych autor wskazuje jakie umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach interwencji kryzysowej powinien posiadać nauczyciel, pedagog i dyrektor szkoły. Chodzi o przeciwdziałanie takim objawom jak: lęk, odrętwienie psychologiczne oraz tendencje do nieustannego odtwarzania w pamięci doświadczonego urazu.

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009

Książka opisuje program z obszaru profilaktyki dotyczący wsparcia pozytywnych wzorców zachowania, o nazwie Program Nauki Zachowania (PNZ). Znajdziemy tu jasne wskazówki jak działa program, dla kogo jest przeznaczony, jak wprowadza się go w szkole i czy odpowiedni jest dla konkretnej szkoły. Książka zawiera materiały pomocnicze, takie jak Raport Postępów Dziennych ucznia, materiały dla uczniów i narzędzia planowania pracy. Program ten daje wsparcie uczniom, zanim problemy z zachowania staną się groźne dla ucznia i szkoły.

Jak wykorzystać czas? / Barbara Dworakowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008

Poradnik zawiera scenariusze godzin wychowawczych przeznaczonych dla nauczycieli na temat zarządzania czasem, które zostały tak przygotowane, aby można było dostosować do potrzeb konkretnej klasy. Każdy scenariusz zawiera dokładny opis toku lekcji, praktyczne porady dotyczące przygotowania i przebiegu zajęć, merytoryczny materiał pomocniczy na temat efektywnego zarządzania czasem oraz zestaw ćwiczeń.

Spotkania dzieci ze sztuką : program zajęć w edukacji wczesnoszkolnej / Monika Nęcka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

Autorka proponuje program autorski Spotkania ze sztuką dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Program napisany jest językiem prostym i zrozumiałym, nauczyciele nauczania zintegrowanego mogą go realizować już od zaraz. Celem głównym programu jest kształcenie umiejętności nabywania wiedzy na temat sztuki,  jej  opisu i interpretacji oraz wykorzystywania zdobytych wiadomości w sposób twórczy, szczególnie w pracach plastycznych.   

Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

Konfliktów nie można uniknąć, można tylko rozwiązywać je, gdy jeszcze nie mają siły niszczącej, rozładowywać napięcia, wyjaśniać niejasności, ale i tak pozostaną częścią naszego życia. W książce ukazano rolę rodziców w rozwiązywaniu typowych konfliktów,  jakie mają miejsce w związku z nauką ich dzieci w szkole. Wskazano sytuacje i miejsca, gdzie można szukać pomocy, aby łatwiej dochodzić do porozumienia w sytuacji różnicy zdań i rozbieżności poglądów. Książka wspiera dyrektora w realizacji zadań podlegających ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego w zakresie współpracy z rodzicami.

Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

Dyrektor powinien być dobrym negocjatorem i mediatorem, aby mógł rozwiązywać pojawiające się w szkole problemy. W książce pokazano mechanizmy narastania  konfliktów w szkole. Wskazano   na najczęściej pojawiające się rodzaje konfliktów z uczniami i rodzicami, ale także z nauczycielami i Radą Pedagogiczną. Zawarto też wskazówki jak postępować, by druga strona współpracowała na rzecz ich rozwiązania a korzyści odniosą wszyscy, a w najwyższym stopniu dzieci.

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży : szkoła bezradna? / Claudine Fox, Keith Hawton. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

Książka przejrzyście streszcza wiedzę dotyczącą samouszkodzeń wśród młodzieży. Autorzy omawiają czynniki ryzyka, włączając w to depresję, nadużywanie substancji odurzających i zachowania antyspołeczne. Przedstawiają też krytyczną analizę podstawowych instrumentów oceniania ryzyka. Opisują, jak można pokierować zachowaniami samobójczymi i zapobiec im oraz omawiają terapie dla tych, którzy dokonali samouszkodzenia, włączając w to programy zapobiegania samobójstwom w szkołach i terapię rodzin. Poradnik polecany dla pracowników socjalnych, profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, lekarzy, nauczycieli i rodziców.

Przyjaciele w Internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

Autorki przedstawiają, jak dorośli i dzieci mogą wspólnie korzystać z sieci, i jakie są korzyści takiego wspólnego bycia. W czterech rozdziałach przedstawiają następujące zagadnienia: Internet jako rozrywka, zagrożenia i zalety sieci, dzieci i rodzice w Internecie, wzorce korzystania z sieci. Książka jest adresowana do psychologów, pedagogów nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów. Publikacja zawiera scenariusze zajęć warsztatowych.

Jak kameleon na szkockiej spódniczce czyli Jak uczyć "trudnych" młodych, nie wykańczając siebie / Égide Royer. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2009 

Prezentowana książka zwraca uwagę na dystans, jaki istnieje pomiędzy wiedzą teoretyczną na temat trudnych zachowań młodzieży, a wiedzą, która jest wykorzystywana przez praktyków (nauczycieli, psychologów, edukatorów, logopedów, pedagogów) oraz rodziców. Książka jest przewodnikiem prowadzącym do lepszego zrozumienia problemów z adaptacją do warunków szkolnych uczniów. Prezentuje skuteczne sposoby interwencji, które pozwolą przewidywać, zapobiegać i radzić sobie z agresją młodych ludzi w szkole. Zawiera aneksy, które są narzędziami do pracy i wspierania młodych z trudnościami w zachowaniu a zarazem pomocą w osiąganiu sukcesów szkolnych uczniów.

Dlaczego uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania / Paweł Migała. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

Książka stanowi studium diagnostyczne problemu występowania zaburzeń w zachowaniu młodzieży dorastającej. Opisuje źródła tych zaburzeń i negatywnych skutków, prowadzących często do działań patologicznych. Wskazuje również możliwości podejmowania działań profilaktycznych przez szkołę, która często przyczynia się do powstawania i utrwalenia zachowań agresywnych młodzieży szkolnej.   

 Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała i oprac. Anna Popławska

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2010