Nr 43

Nr 43 (2010)

 

Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska .  - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009

Publikacja omawia problem funkcjonowania człowieka w nowym, wirtualnym świecie.  Część  pierwsza  dotyczy możliwości cyberświata, w części drugiej podjęto kwestie związane z jego zagrożeniami. Treści rozdziałów są  interesujące poznawczo, problemy zaś poruszane przez kolejnych autorów mają duże znaczenie dydaktyczne i wychowawcze.  Praca ma charakter interdyscyplinarny. Temat został ujęty wielostronnie. Umiejętnie połączono teorię mediów z praktyką ich stosowania. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników.

(Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008       

 Książka została przygotowana z myślą o tych wszystkich, którzy już korzystają z komputera lub zamierzają to zrobić. W pierwszym rozdziale autorka przedstawia psychospołeczne uwarunkowania rozwoju i wychowania dziecka. W rozdziale następnym odpowiada na pytanie - jaka jest rola komputera w aktywności człowieka? Ważne treści zamieszcza w  rozdziale dotyczącym zalet i wad gier komputerowych. Pracę zamyka analiza indywidualnych przypadków osób uzależnionych od komputera i gier komputerowych. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców. Przydatna będzie także dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, wykorzystującym nowoczesne media w edukacji, pracy zawodowej, komunikowaniu się i rozrywce.

Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kowalskiego. - Tychy : Maternus Media, 2008

Publikacja z zakresu pedagogiki mass mediów. Zebrano w niej artykuły, w których swoje opinie dotyczące wybranych aspektów społecznych, zdrowotnych i wychowawczych wiążących się z Internetem, zaprezentowali naukowcy zajmujący się tą tematyką zawodowo. Na plan pierwszy autorzy wysuwają wymiar pedagogiczny problemu i przekonują nas  o tym,  że  młody   człowiek  potrzebuje   rozsądnych  wskazówek w poruszaniu się w medialnej rzeczywistości. Podkreślają, jak ważna jest świadomość konsekwencji społecznych wiążących się z użytkowaniem  Internetu i zadają pytanie - czy w sieci wszystko jest dozwolone? Pracę uzupełnia bibliografia polskich artykułów odnoszących się do omawianego w pracy zjawiska.

Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2010

Żyjemy w niezwykłych czasach - po raz pierwszy w historii ludzkości pokolenie, które dopiero wkracza w dorosłość, może nas nauczyć, jak przygotować świat na przyszłe wyzwania. Autor wierzy, że jeśli będziemy ich  uważnie  słuchać  i  włączać  w  nasze  działania,  kultura interakcji i współpracy, którą reprezentują, stanie się motorem napędowym rozwoju gospodarczego i społecznego. Nauczymy się, jak sprawniej unikać niebezpieczeństw i lepiej radzić sobie z zagrożeniami, pojawiającymi się wraz z nadejściem ery Internetu. Książka jest niezbędna jako poradnik rodzicom i dziadkom, jako przewodnik i inspiracja dla nauczycieli, przedsiębiorców, dysponentów i polityków, którzy powinni zrozumieć, że zmiany na rynku nowych mediów to również nieodwracalne zmiany w środowisku społecznym.

Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

Jest to pierwsza polska książka ukazująca złożoność zjawiska, jakim jest korzystanie z sieci przez osoby w różnym wieku.  Autorzy dołożyli starań, aby przedstawić zarówno szanse jak i wyzwania stwarzane przez najnowsze medium, jakim jest Internet.   Walorem    książki     jest      zamieszczenie w aneksach zastosowanych w badaniach narzędzi, dzięki czemu czytelnik może poznać sposób zbierania danych. Teksty są  nowatorskie i atrakcyjne poznawczo, czytelne w odbiorze i przyjazne dla odbiorcy. Publikacją powinni  zainteresować  się  nie   tylko   badacze,  ale   także nauczyciele

 

 

i rodzice.

Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007

Autorzy, psycholog i informatyk, omawiają rozmaite zagrożenia, na jakie narażone  są   dzieci   korzystające  z   Internetu:   uzależnienie,     kontakt z treściami agresywnymi czy pornograficznymi, itp. Przedstawiają również sposoby zwiększające bezpieczeństwo korzystania z gier komputerowych i Internetu. Podkreślają np. konieczność ustalenia z dzieckiem limitu czasu użytkowania komputera i zachęcają do odkrywania Internetu wspólnie z dzieckiem. Opisują mniej i bardziej skomplikowane narzędzia informatyczne umożliwiające rodzicom skuteczniejsze sprawowanie kontroli nad tym, do jakich stron dziecko ma dostęp. Tłumaczą również, co zrobić, by dziecko bezpiecznie korzystało z komunikacji. Publikacja przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, 2007

Książka dla mądrych rodziców. O tym: czy kilka godzin dziennie przed komputerem to już uzależnienie czy tylko hobby, czy zablokować strony pornograficzne i pełne przemocy, dlaczego dziecko ucieka w Internet i kiedy należy zareagować? Praktyczny poradnik napisany językiem współczesnych nastolatków, zawierających dodatkowo testy pozwalające rodzicom określić, które zachowania powinny ich zaniepokoić.

Kult amatora : jak Internet niszczy kulturę / Andrew Keen. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Książka współtwórcy pierwszego boomu internetowego w Dolinie Krzemowej  i  krytyka Internetu.  Przedstawia   ekonomiczne,   etyczne i społeczne zagrożenia związane z upowszechnieniem technologii Web 2.0. Autor przekonuje, że teksty pisane przez amatorów i umieszczane w sieci utrudniają dotarcie do ważnych informacji przygotowywanych przez profesjonalistów. Pokazuje, że Web 2.0 ma też ciemne strony. Książkę należy czytać jak ostrzeżenie dotyczące przyszłości tradycyjnych mediów.

Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006

 

Ta książka to praktyczny poradnik, który wyjaśnia, jak rodzice mogą uczestniczyć w życiu swoich dzieci, nawet jeśli są oni mniej "zaawansowani" w korzystaniu z urządzeń teleinformatycznych. Publikacja pomoże w zrozumieniu i poznaniu następujących kwestii:
  • wpływu komputera i telewizji na umysł dziecka;
  • zagrożeń i możliwości nowoczesnych mediów;
  • wpływu Internetu i telewizji na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka;
  • wyboru i udostępniania dziecku treści wartościowych.

 

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała i oprac. Halina Lewsza

 

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2010