Nr 51

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

    Nowe media, głównie Internet i telefony komórkowe, zmieniły nasze życie społeczne. Prezentowaną książkę napisały trzy autorki amerykańskie, które są psychologami, na podstawie badań oraz wywiadów z uczniami i rodzicami. Jednym z celów tej książki jest uświadomienie rodziców i nauczycieli  w zakresie rosnącego problemu cyberprzemocy oraz wyposażenie rodziców w narzędzia pozwalające im zapobiec tej przemocy. Poradnik zawiera opis technik prewencyjnych i strategii pozwalających skutecznie walczyć z przemocą szkolną prowadzoną kanałami elektronicznymi.

Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

    Tematem niniejszej książki jest coraz powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii. Przedstawia liczne przykłady i podejmuje próby typologii zjawiska agresji w Internecie, cyberbullying bowiem to zjawisko niejednorodne, bardzo złożone i niełatwe do uogólnienia. Autor charakteryzuje cechy tego zjawiska, przybliża sprawców i ofiary przemocy. Na koniec opisuje konsekwencje agresji internetowej oraz metody profilaktyk i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do zastosowania głównie w szkole, przez nauczycieli i pedagogów, a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka.

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

      Prezentowana publikacja, to kompendium wiedzy o zjawiskach negatywnych związanych z użytkowaniem nowych mediów przez dzieci i młodzież. Autor monografii przedstawił  problematykę bullyingu, cyberbullyingu  wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, omówił uwarunkowania i konsekwencje agresji elektronicznej.  Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze - reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną, możliwe do zastosowania  w praktyce przez pedagogów, nauczycieli i rodziców dorastających dzieci.

Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci     i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011

    Prezentowana publikacja przedstawia sposoby komunikowania się w cyberprzestrzeni, która nie jest jeszcze do końca poznana i ciągle ulega udoskonaleniu. Komputer i Internet daje ogromne możliwości użytkowania i rozwoju, ale niesie również zagrożenia, a nadawca treści patologicznych często jest anonimowy,  może to być zarówno rówieśnik jak i dorosły. Autor zaprezentował m. in. uzależnienia od sieci - internetoholizm - przyczyny, skutki i leczenie. Przedstawił główne zagrożenia i niebezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży jakimi są gry komputerowe, hazard internetowy oraz cyberprzemoc. Zidentyfikował i ocenił krytycznie patologiczne portale internetowe. Ukazał też sposoby, jak zapobiegać przemocy, agresji, i innym patologiom w Internecie przez rodziców, wychowawców, organizacje społeczne.

Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010

    Współczesne techniki informatyczne dają nieograniczone możliwości zdobywania różnego rodzaju informacji, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów, rozwijanie wiedzy, dla wielu ludzi są narzędziem pracy. Obok zalet jest także ciemna strona Internetu. Na destrukcyjny wpływ Internetu, według psychologów najbardziej narażone są dzieci ze względu na ich niedojrzałość, niską umiejętność kontroli własnego zachowania i brak krytycyzmu. Prezentowana publikacja zawiera aktualną wiedzę o uzależnieniach od komputera wzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym autora. Uzależnienie to zostało opisane od strony osobowościowych uwarunkowań, rozpowszechnienia, diagnozy i terapii, oraz analizy przypadków osób uzależnionych od Internetu.

Internet a relacje międzyludzkie / pod red. Elżbiety Laskowskiej i Mariusza Kucińskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

    Publikacja jest zbiorem referatów prezentujących wielowymiarowe aspekty Internetu. Autorzy dzielą się swoimi refleksjami na temat zmian społecznych jakie wywołało rozpowszechnienie i rozwój sieci, których katalizatorem stały się nowe technologie komunikacyjne. Prezentowana publikacja, unika jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy to nowe medium jest zagrożeniem czy szansą dla rozwoju społeczeństwa. Dla rodziców i pedagogów ważne są artykuły: Dzieci a Internet i Miejsce Internetu w życiu młodzieży ponadgimnazjalnej, w których znajdą informacje w jaki sposób dzieci i młodzież korzysta z Internetu.

Nowe nowe media / Paul Levinson. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010

   Tytuł książki Nowe nowe media nie jest przypadkowy, autor świadomie użył podwójnej nazwy, podkreślając, że jeszcze pięć lat temu większość z „nowych mediów" nie miała znaczącego wpływu na rzeczywistość lub jeszcze nie istniały. Książka jest  analizą i zapisem rewolucji w dziedzinie komunikacji, która na całym świecie zmienia konsumentów w producentów, czytelników w pisarzy, widzów w producentów YouTube'a. Nowe nowe media  charakteryzuje niespotykana dotąd dostępność, dynamiczność i mają one wymiar społecznościowy, rywalizują także z mediami starszymi. Tematy, które autor porusza sygnalizuje w tytułach kolejnych rozdziałów: blogowanie, YouTube, Wikipedia, Digg, MySpace, Facebook, Twitter, Second Life i podcasty. Autor nie boi się przewidywania, w jakim kierunku rozwijać się będą internetowe społeczności, tworzy przewodnik po Internecie dzisiaj - ale jego komentarze mogą także podpowiadać odbiorcom, jakie korzyści mogą oni czerpać na przykład z prowadzenia blogów.

                                                                                            Wybrała i oprac. Anna Popławska

 

 

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2012