Nr 54

z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik  i scenariusze spotkań terapeutycznych poznać - zrozumieć - zaakceptować / Katarzyna Chruściel . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

Nadpobudliwość psychoruchowa  - zaburzenia rozwoju, popularnie określana  jako ADHD jest tematem  wielu opracowań  z literatury pedagogicznej.  Autorka prezentowanej książki jako pedagog pracujący z młodymi ludźmi obarczonymi ADHD zamieściła kompendium wiedzy teoretycznej na temat samego zaburzenia - jego specyfiki, uwarunkowań, objawów i dynamiki rozwoju. Zaprezentowała także sprawdzone i polecane przez specjalistów sposoby radzenia sobie z trudnościami, jakie niesie wychowanie dziecka nadpobudliwego w domu i szkole. W książce znalazły się również przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w młodszym wieku szkolnym oraz  scenariusze warsztatów kierowanych do rodziców i nauczycieli.

Włączyć hamulce : poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD / Patricia O. Quinn, Judith M. Stern. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

Polecana książka przekazuje najnowszą wiedzę o ADHD, ważną dla rodziców i specjalistów, którzy pracują z dziećmi  z zaburzeniami uwagi. Odpowiada na wiele pytań prostym, zrozumiałym również dla młodych językiem. Autorki proponują wiele ciekawych wskazówek i praktycznych technik, które pomogą dzieciom z ADHD lepiej zorganizować się i skoncentrować by skutecznie się uczyć i odrabiać lekcje. Podpowiadają także, jak nawiązywać przyjaźnie, kontrolować emocje i dbać o zdrowie. Dzięki tej książce dzieci z zaburzeniami rozwiną umiejętności, które ułatwią im odniesienie sukcesu w szkole i poza nią. Poradnik zachęca je do tego, by wykorzystały swoje różnorakie zdolności i były tak wspaniałe, jak to tylko możliwe.

Dziecko z ADHD w klasie szkolnej : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles F. Mangrum II.  - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

Niniejsza publikacja to kompleksowy program pomocy dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, deficytami uwagi lub ze specjalnymi potrzebami, umożliwiający im opanowanie strategii i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole. Książka daje odpowiedź na pytanie jak pracować z dzieckiem z ADHD, autorzy przedstawiają konkretne schematy działania, mające pomóc nauczycielom i rodzicom w planowaniu pracy takich dzieci. Oprócz poszczególnych umiejętności, jakie powinien opanować każdy uczeń, znajdują się też praktyczne zadania do wykorzystania na zajęciach. Praca skierowana jest nie tylko do nauczycieli, pedagogów czy terapeutów, którzy na co dzień pracują z dziećmi mającymi trudności w nauce, ale  również rodziców tych dzieci  i studentów kierunków pedagogicznych.

ADHD : polemiki i badania / red. nauk. Wanda Baranowska . - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, 2009

Badania zjawiska nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi u dzieci i młodzieży podejmowane są w Polsce z dużą ostrożnością.  Prezentowane opracowanie jest efektem przemyśleń i obserwacji polskich autorów oraz poszukiwań badawczych dotyczących ADHD. Przedstawione wyniki badań odnoszą się do wielu obszarów poznawania złożonej problematyki zaburzenia: dietetyki, jako nauki wspomagającej psychofizyczny rozwój dziecka, psychologii klinicznej wskazującej całokształt problemów związanych z ADHD oraz pedagogiki poszukującej odpowiedzi na wiele pytań z dziedziny edukacji i wychowania. Zsumowano także wiedzę o metodach wychowania dzieci nadpobudliwych , zawartą we współczesnych poradnikach, opracowanych przez lekarzy, psychoterapeutów i psychologów . Autorzy dokonali też  analizy nauczycielskiej wiedzy o ADHD oraz rodzicielskiej percepcji, sytuacji szkolnej dzieci nadpobudliwych, która wymaga wsparcia rodziny. Praca zawiera wskazówki bibliograficzne przy każdym rozdziale, cytowana literatura naukowa poszerzy zakres opracowania dla zainteresowanych czytelników

Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

Zjawisko współwystępowania zaburzeń jest obserwowane od dawna  i wyjaśniane przez specjalistów różnych dyscyplin naukowych. W prezentowanej publikacji czytelnik znajdzie rozważania teoretyczne i wyniki badań naukowych dotyczących problematyki pamięci u dzieci z łączną diagnozą dysleksji i ADHD. Monografia obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii i neuropsychologii rozwoju dziecka. Książka skierowana zarówno do profesjonalistów jak i rodziców, zawiera obszerną bibliografię i materiały z badań.

Baltazar - mój przyjaciel z ADHD / Aleksandra Światowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011

Tomek ma ADHD : historia chłopca takiego jak Ty! / Jeanne Kraus. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011

To pozycje skierowane do dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, które w przystępny sposób w formie opowiadania i komiksu pomogą zrozumieć dziecku czym jest to zaburzenie zachowania. Jakie są jego objawy i w jaki sposób można pomóc  kolegom i koleżankom z podobnym problemem. W książce znajdują się również informacje dla rodziców na temat specjalistycznej pomocy i jak na co dzień pomagać swojemu dziecku.

Na pomoc! Moje dziecko ma ADHD : 10 lekcji, dzięki którym przetrwasz / Vincent J. Monastra. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012

Książka napisana przez psychologa, dyrektora Kliniki Zaburzeń Uwagi, specjalizującego się w terapii dzieci, nastolatków, a nawet dorosłych dotkniętych syndromem ADHD. Treść w przystępny sposób wyjaśnia wszelkie zagadnienia związane z ADHD. W nowatorski i oryginalny sposób ilustruje wszystkie poruszane tematy konkretnymi przykładami zaczerpniętymi wprost z życia. Podsuwa konkretne rozwiązania i udziela skutecznych rad.

                                                                                                      Wybrała i oprac. Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2012