Nr 57

Umiejętności psychologiczno - pedagogiczne w pracy nauczyciela /  pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

    Współczesna szkoła jest obecnie miejscem nowych wyzwań i narastających wymagań wobec nauczycieli. Coraz ważniejsze stają się dodatkowe kompetencje, tzw. miękkie umiejętności, czyli takie jak : budowanie optymalnych relacji,  zaawansowane umiejętności komunikacyjne, skuteczne radzenie sobie ze stresem zawodowym. Przedstawiona książka jest próbą odpowiedzi na oczekiwania i wymagania stawiane pedagogom w zakresie doskonalenia swoich kompetencji. Kolejne rozdziały obejmują następujące zagadnienia : tworzenie autorytetu nauczyciela poprzez budowanie jego relacji z uczniami, rola wychowawcy klasy, problematyka przygotowania młodego pokolenia do życia w świecie  medialnym, sposoby prowadzenia rozmowy psychologicznej z uczniem oraz tematyka radzenia sobie ze stresem w szkole  i poza nią. Publikacja zawiera nie tylko podstawy teoretyczne, ale także przykłady praktycznych rozwiązań i wskazówek, propozycje ćwiczeń, które mogą ułatwić nabycie umiejętności psychologicznych i pedagogicznych niezbędnych w pracy z uczniem.

Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela /  Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

    Autorka  zauważa że, nauczycielski wizerunek, autorytet oraz to, jak odbierają nauczycieli uczniowie, nie jest czymś danym raz na całe życie. Ludzie się zmieniają  i wszystko wokół nas też się zmienia, również uczniowie. Dlatego trzeba się dostrajać, ciągle  pracować nad sobą i ulepszać nauczycielski warsztat. Prezentowana publikacja skierowana jest do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz     do rodziców. Wbrew pozorom nie jest to wcale książka wyłącznie dla  początkujących nauczycieli. Jest ona skierowana również do nauczycieli, którzy mają już spore doświadczenie w zawodzie. Wszystkim tym, którzy pragną zdobyć autorytet wśród młodzieży ma pomóc w zapracowaniu sobie na niego. Może także pomóc w zapobieganiu zjawiskom, które stawiają pod znakiem zapytania uczciwość szkoły, obniżają rangę szkoły i demoralizują uczniów. Praca zawiera obszerny wybór literatury pomocny w pracy wychowawczej nauczycieli.

Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka - Maciąg,  Danuta Wasik - Kawala. Nowe wydanie. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2012

     Książka skierowana jest do wszystkich nauczycieli, którzy czują się odpowiedzialnymi wychowawcami i może być pomocą w realizowaniu trudnego zadania, jakim jest wychowywanie młodego pokolenia. Zamieszczone  ćwiczenia można wykorzystać w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, bądź posłużyć się nimi w twórczym wdrażaniu własnych pomysłów. Tym zaś, którzy twierdzą, że nauczyciel ma jedynie nauczać, a nie wychowywać, powinna uzmysłowić, że w pracy pedagogicznej nie chodzi tylko o kompetencje w dziedzinie wiedzy.

Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina /  Raymond M. Nakamura. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2011

    Niniejsza publikacja traktuje o tym, jak sprostać współczesnym wyzwaniom nauczania. Zawiera podstawowe informacje dotyczące kierowania klasą, ważne dla każdego nauczyciela bez względu na nauczany przedmiot czy wiek uczniów. Przedmiotem rozważań autora jest problematyka emocjonalnych i społecznych potrzeb uczniów oraz potrzeba nauczenia ich odpowiedzialności, samodyscypliny i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy w szkole. Książka skierowana jest zarówno do nauczycieli jak i studentów przygotowujących się do zawodu. W treści zamieszczone są  liczne materiały, które mogą stać inspiracją do przemyśleń i własnych poszukiwań. Publikacja zawiera obszerną bibliografię, indeksy i załączniki.

Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów / Małgorzata Załusińska, Wojciech Malinowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

    W obecnych czasach zmienia się sposób podejścia do wychowania dzieci. Tradycyjne wychowanie oparte na przekonaniu, że osoba dorosła wie co jest dobre dla dziecka i musi osiągnąć cele wychowawcze odchodzi. Toteż większość rodziców poszukuje nowych rozwiązań. Autorzy książki pokazują, jakie umiejętności powinni wykształcić rodzice, aby stali się dla swoich dzieci przewodnikami po współczesnym świecie. Proponowane ćwiczenia odnoszą się do różnych sfer rodzicielstwa, pomogą dorosłym rozwinąć właściwe postawy wychowawcze. Ten praktyczny poradnik ukazuje świeże spojrzenie na wychowanie i wzbogaci biblioteczkę każdego nowoczesnego rodzica, pedagoga, terapeuty.

Dziecko wolnego chowu. Jak wychować bezpieczne i samodzielne dzieci ( i nie zwariować ze zmartwienia ) / Lenore  Skenazy. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012

    Autorka, okrzyknięta „Najgorszą matką świata" nowojorska dziennikarka i założycielka ruchu mającego przywrócić dzieciom wolność, a rodzicom spokój ducha, pokazuje, jak zmieniło się rodzicielstwo.  Lenore  Askenazy autorka blogu „ Free- Range Kids" (dzieci wolnego chowu) zainicjowała ruch, który głosi,  że najlepszym sposobem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa jest przystosowanie naszych pociech do otaczającego świata,  a nie odwrotnie. Ruch ten przeciwstawia się postawie nadopiekuńczego rodzicielstwa, tak powszechnego na całym świecie. Omawiana książka  przedstawia założenia ruchu i przemyślenia autorki na temat wychowawczych obaw i zmartwień współczesnych rodziców, a także sposoby radzenia sobie z nimi.

Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka : varia / Maria Witkoś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

    Trudności edukacyjne to najczęściej kwestie dotyczące doświadczania  czy przeżywania okresu szkolnego. Wspomaganie rozwoju odgrywa istotną rolę w zapobieganiu niepowodzeń  w nauce. Autorka jest psychologiem, od lat pracuje z młodzieżą i wspomaga nauczycieli. Zaproponowane  w książce działania i materiały pomocnicze są jak najbardziej przydatne dla każdego, kto zajmuje się dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zainteresowany czytelnik znajdzie też materiały na temat wspomagania rozwoju dziecka zdolnego i technik skutecznego uczenia się. Publikacja jest poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, zawiera obszerną bibliografię przy każdym rozdziale i załączniki ze scenariuszami zajęć do wykorzystania.

Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa ? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : Difin, 2011

    Omawiana książka jest próbą przedstawienia stanu wiedzy  o problemie przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych, zjawiska uznawanego w wielu krajach za problem społeczny.  W Polsce rówieśnicza agresja seksualna  nie jest postrzegana jako zjawisko szczególne i odrębne, nie ma też należytego opracowania w badaniach i literaturze naukowej. Autorki proponują określić to  zjawisko jako napastowanie seksualne. Oprócz teoretycznego wprowadzenia w problematykę, publikacja zawiera rady i sugestie, co robić, by do takiego typu przemocy w szkole nie dochodziło oraz jak działać w sytuacji gdy zaistnieje. Książka adresowana jest  do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy mogą skorzystać z zamieszczonych scenariuszy na godzinach wychowawczych w ramach profilaktyki przemocy.

                          Ze zbiorów biblioteki wybrała i oprac.  Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2012