Nr 58

Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemami / Monika Zielińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012

  Publikacja przedstawia wiedzę teoretyczną oraz wskazania praktyczne do zajmowania się dziećmi z zaburzeniami zachowania, opisuje procedury postępowania terapeutycznego. Proponuje rozwiązania i narzędzia do skutecznego przeciwdziałania trudnym zachowaniom dzieci w domu i w szkole, opracowanych na podstawie koncepcji Skinnera. Książka adresowana do nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, cop. 2012

  Autorka w publikacji odpowiada na pytanie dlaczego z każdym rokiem coraz bardziej obniża się poziom umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania. Badania pokazują, że autorzy podręczników nie traktują nauczania czytania i pisania jako procesu długofalowego, który wymaga opracowań systemowych. Autorka wykazała szereg błędów, braków i niekonsekwencji, które niewątpliwie mogą przyczynić się do narastania trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / red. nauk. Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013

  Prezentowana książka opisuje zagadnienia dotyczące agresji i trudnych zachowań u dzieci, charakteryzuje zjawisko bullyingu i sposoby wykorzystywania procedur interwencyjnych. Całość opiera się na założeniu, że dzieci nie rodzą się złe i możemy je ochronić przed różnymi życiowymi konsekwencjami. Autorzy przedstawiają kompleksowo problemy zaburzeń, sposoby prowadzenia diagnozy, budowanie modelu pomocy, prowadzenie terapii w szkole, świetlicy terapeutycznej czy w domu dziecka. Książka zawiera najnowsze wyniki badań nad agresją oraz opis realizowanych programów terapeutycznych, które dają pozytywne efekty. Publikacja skierowana jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i rodziców.

Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

W części pierwszej polecanej książki autorka omawia proces powstawania wiedzy i uczenia się oraz strategie pracy nauczyciela i ucznia. Podpowiada jak motywować uczniów do pracy oraz jak kontrolować i oceniać ich wysiłki edukacyjne. W drugiej części szczegółowo przedstawia różne metody rozwijania zdolności uczenia się. Publikacja jest doskonałym przewodnikiem dla nauczycieli.

Jak przeżyć w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Reinhold Miller. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012

Autorem książki jest doświadczony dydaktyk i metodyk, jasno nazywa niedogodności i trudności związanych z nauczaniem w szkole. Zastanawia się nad sposobami działania nauczycieli, które doprowadziły ich do poczucia bezsilności. Autor radzi, jak osiągnąć większą niezależność, pewność siebie i satysfakcję w pracy nauczycielskiej. Jest to interesujący poradnik zarówno dla początkujących jak i doświadczonych "życiem" nauczycieli.

Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

„Uwierz w siebie", to program postępowania pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce czytania i pisania. Zawiera założenia i cele pracy terapeutyczno-edukacyjnej oraz treści nauczania wraz z metodami ich realizacji. Program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych, pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania. Proponowana pozycja może być wykorzystana w pracy z uczniami klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej. Publikacja adresowana do nauczycieli, terapeutów i logopedów.

Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

Poradnik szczegółowo opisuje 115 gier i zabaw do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. Wskazówki autorki zamieszczone przy każdej zabawie pokazują, w jaki sposób dane zajęcie można w kreatywny sposób zaadaptować, tak aby wspomagać rozwój sensoryczny dziecka. Książka ta jest warta polecenia rodzicom, nauczycielom terapeutom i wychowawcom w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : matematyka / Teresa Danielewicz [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, [2010]

Prezentowana pozycja należy do cyklu nowego opracowania „Terapii uspokajającej i rozwijającej dla dzieci". Zaproponowane w tej książce pomoce dydaktyczne i związane z nimi ćwiczenia posiadają szerokie zastosowanie. Pozwalają na stymulowanie i diagnozowanie rozwoju dziecka oraz na jego terapię. Mogą być stosowane w poradni, w szkole na lekcjach i zajęciach wyrównawczych, a także w domu rodzinnym. Metoda ta jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wszystkie pomoce dydaktyczne mają atrakcyjną formę: loteryjek, układanek i gier, które kojarzą się bardziej z zabawą niż nauką w szkole. Proponowane zajęcia uspokajają nadmiernie pobudzoną psychikę, ćwiczą uwagę i koncentrację, oraz rozwijają logiczne myślenie i samodyscyplinę dziecka.  

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

Niniejsze opracowanie, to poradnik dla nauczycieli, który szczegółowo przedstawia najczęściej występujące problemy w pracy z uczniami. Część pierwsza opisuje trudności dydaktyczno-wychowawcze związane z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywnym, zagrożonym uzależnieniami czy ofiarą przemocy domowej. Część druga przedstawia podstawy teoretyczne i wskazania praktyczne dotyczące wspomagania wychowanków w rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej, rozwijania zachowań asertywnych i empatii. Część trzecia ukazuje możliwości zastosowania w pracy pedagogicznej elementów arteterapii, teatroterapii i technik parateatralnych, muzykoterapii oraz biblioterapii. Książka jest adresowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Oprac. Anna Popławska

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2013