Nr 59

Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

Niniejsza książka jest próbą zwięzłego przedstawienia potwierdzonych naukowo informacji, a także istniejących w tym obszarze wątpliwości. Poruszane w niej zagadnienia są wciąż przedmiotem intensywnych badań nad autyzmem prowadzonych w ramach różnych dziedzin nauki. Autorka - profesor na Wydziale Psychologii UW jest znanym w Polsce autorytetem w dziedzinie badań nad autyzmem, obecnie zajmuje się również zespołem Aspergera. Książka jest adresowana przede wszystkim do rodziców małych dzieci, niepokojących się o ich rozwój oraz do osób zawodowo interesujących się zaburzeniami rozwoju i do studentów, zawiera bibliografię.

Autyzm : od badań do praktyki psychologicznej / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

W ostatnich latach nastąpiło ogromne zintensyfikowanie badań prowadzonych w dziedzinie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Najnowsza publikacja profesor Ewy Pisuli przedstawia główne kierunki dociekań badawczych dotyczących funkcjonowania osób autyzmem w perspektywie neurobiologii i psychologii rozwojowej. Posiadana obecnie wiedza może pomóc w zrozumieniu sytuacji osób z autyzmem i znalezieniu skutecznych sposobów leczenia i terapii. Wyższa świadomość osób zaangażowanych w proces terapii i edukacji dzieci do których skierowanych jest książka, przyczyni się do poprawy diagnozy tych zaburzeń oraz pomoże w doborze właściwej terapii. Praca zawiera obszerny wybór literatury.

Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012

  Zespół Aspergera stanowi część autyzmu, jest to bardzo lekka forma autyzmu. Dzieci dotknięte tymi upośledzeniami nie rozumieją czym się różnią od innych, nie wiedzą jak myślą inni i mają trudności ze znalezieniem miejsca wśród rówieśników. Prezentowana książka została napisana właśnie dla nich. Jest zrozumiała i łatwo się ją czyta. To książka do rodzinnej lektury, która pomoże wytłumaczyć dziecku z zespołem Aspergera lub dziecku autystycznemu na czym polega ta różnica i pomoże mu żyć z tą odmiennością.

Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Christine Preißmann. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

Jest to pierwsza pozycja na naszym rynku księgarskim ukazująca zespół Aspergera z perspektywy osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Autorka omawia wybrane aspekty psychoterapii i poradnictwa dla osób z zespołem Aspergera, jak również ich specjalne potrzeby i oczekiwania w relacjach z terapeutą. Jej przeżycia i zmagania z tym zaburzeniem stanowią nieocenione źródło wiedzy specjalistycznej jaka nie była dotychczas dostępna. Dzięki osobistym oświadczeniom autorka proponuje konkretne rozwiązania problemów jakie pojawiają się w terapii i w życiu codziennym. Książka, oprócz terapeutów i rodziców zainteresuje także nauczycieli, studentów i pracowników socjalnych.

Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013

  Polecana książka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego, oraz doskonaleniem ich specyficznego warsztatu pracy. Pozycja obejmuje osiem rozdziałów dotyczących monitoringu procesu edukacji i elementów środowiska wychowawczego, działań w zakresie psychoprofilaktyki zachowań problemowych wychowanków, interwencji oraz propagowania właściwych wzorców zachowań w szkolnych relacjach. Czytelnik znajdzie w niej wiele porad, wskazówek i propozycji ćwiczeń z uczniami. Książkę polecamy również studentom pedagogiki i psychologii oraz rodzicom uczniów.

Gry i zabawy we wczesnej interwencji, ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

W prezentowanej książce autorka, terapeutka pracująca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyjaśnia, na czym polegają zaburzenia sensoryczne i proponuje zabawy, które rodzice czy terapeuci mogą przeprowadzić bez większych przygotowań. Jest to bardzo dobre źródło informacji dla profesjonalistów i rodzin poszukujących sposobów pomocy dzieciom w nauce ważnych życiowych umiejętności. Publikacja zawiera duży wybór gier i zabaw oraz materiały pomocnicze.

Inne, ale nie gorsze : o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice / rozmawia Grzegorz Zalewski . - Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2012

To rodzice są najczęściej pierwszymi osobami, które zauważają, że ich dziecko jest inne na tle rówieśników. Rodzice dziecka ze spektrum autyzmu bardzo często stają się twórcami przełomowych odkryć naukowych, metod diagnostycznych i terapeutycznych czy zmian systemowych w opiece i edukacji dla takich osób. Istotnym walorem książki jest pełna autentyczność wypowiedzi rodziców. Warto wsłuchać się w ten dialog, ponieważ nikt nie rozumie lepiej świata autyzmu niż ten, kto jest z nim blisko na co dzień.

Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „ Żak", cop. 2012

  Prezentowana książka koncentruje się wokół dwóch elementów procesu socjalizacji współczesnej młodzieży - mediów i rówieśników. Autorka, pedagog i pracownik naukowy przeprowadziła badania nad rolą mediów w życiu młodych ludzi. Zamieszczona w książce ciekawa analiza wyników badań poszerza dotychczasową wiedzę na temat wykorzystania nowych mediów przez wielkomiejskich licealistów. Pozwoli też na poznanie doświadczeń nastolatków w postrzeganiu współczesnego świata. Książka zainteresuje nauczycieli, wychowawców i rodziców, zawiera obszerną bibliografię.

Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych / Elizabeth Crary. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, cop. 2011

W książce czytelnik znajdzie dokładny opis metod, których może użyć do rozwiązywania konfliktu społecznego. Opisane są w przystępny sposób i zilustrowane przykładami. Zastosowanie ich poprawi relacje między dziećmi i dorosłymi. Polecana książka będzie pomocą dla rodziców i nauczycieli w radzeniu sobie z konfliktami a dla dzieci pomoże kształtować umiejętności rozwiązywania problemów i dobrze przygotuje je do życia w społeczeństwie. Publikacja zawiera załączniki a w nich praktyczne materiały, scenariusze zajęć do wykorzystania w praktyce.

Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia / Renata Napraw [et. al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

  Publikację przygotowano w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku, aktualnie obowiązujące w polskim systemie oświaty. Książka będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców a także specjalistów pracujących z dziećmi obniżoną normą intelektualną i z trudnościami w nauce. Każdy zainteresowany nauczyciel znajdzie tu wskazówki i zalecenia umożliwiające dostosowanie programu nauczania do potrzeb konkretnego dziecka oraz dobór takich treści, które pozwolą nawet słabemu uczniowi odnieść sukces. Praca zawiera wybór literatury i materiały praktyczne.

Ze zbiorów biblioteki wybrała i oprac. Ewa Kopka

   
Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2013