Nr 62

 Dzieciństwo we współczesnej Polsce : charakter przemian / pod red. nauk. Beaty Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

Prezentowana publikacja powstała na bazie materiałów i wystąpień uczestników konferencji pt Przemiany współczesnego dzieciństwa w Polsce, która odbyła się 27 września 2012 w Warszawie. To spotkanie zorganizowano w Roku Korczakowskim z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Dziecka i ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. Współczesne dzieciństwo wydaje się tak różne od tego, które znał Janusz Korczak, pełne różnorodnych aktywności, nowoczesnych gadżetów, zanurzone w wirtualnym świecie. Zmieniło się wiele, ale czy wszystkie postulaty znanego pedagoga zostały już zrealizowane? Czy wszystkie zmiany powinny nas cieszyć? Na takie i inne pytania odpowiadają autorzy tekstów zamieszczonych w książce. Publikacja skierowana jest do socjologów, pedagogów, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych problematyką społeczną. Napisana przystępnym językiem praca zawiera wskazówki bibliograficzne przy każdym rozdziale.

Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci ? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa: Difin, 2013

Polecana książka jest ważną i ciekawą publikacją, która znajdzie swoich odbiorców wśród osób zajmujących się wychowaniem i kształceniem małego dziecka. Autorzy wskazują na odpowiedzialność jako zjawisko społeczne, przejawiające się w relacji człowieka ze światem zewnętrznym. W tym aspekcie istota odpowiedzialności odnosi się do bycia odpowiedzialnym za kogoś, za jego zdrowie i życie, to chronienie go i kształtowanie według uznawanych wartości. Stąd w niniejszym opracowaniu tak wiele miejsca zostało poświęcone rodzinie i nauczycielom. W książce czytelnik znajdzie też praktyczne wskazówki dla nauczycieli i rodziców do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi.

Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Patrie ; przekł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i  S-ka Wydawnictwo, cop .2013

Autorka wychodząc z założenia że pedagogika społeczna łączy opiekę z edukacją tworząc całościowe wsparcie dla rozwoju dziecka, pokazuje w swojej książce jak ważna jest komunikacja międzyludzka na każdym etapie wychowania młodych ludzi. W kolejnych rozdziałach przedstawia propozycje wypracowania zasad dobrej komunikacji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wiele przykładów sytuacji z codziennej komunikacji interpersonalnej zostało zaprezentowanych w postaci ćwiczeń i obserwacji gotowych do zastosowania. Publikacja skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w różnych instytucjach opiekuńczo wychowawczych.

Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych /  Jim Larson ; [ tłumaczenie  : Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „ Spójrz inaczej "]. - Warszawa : „ Fraszka Edukacyjna" , 2012

Niniejsza publikacja to świetny opis mechanizmów społecznych, emocjonalnych i środowiskowych powstawania u młodych ludzi gniewu i przeradzania się go w agresywne zachowania. Autor jako psycholog, który pracował z trudną młodzieżą kilku amerykańskich szkół zamieszcza wiele ciekawych opisów konkretnych przypadków  i zastosowanych metod. Opracowanie zawiera część  praktyczną, w której czytelnik znajdzie materiał do zastosowania w terapii agresywnych zachowań. Książka napisana jest barwnym, żywym językiem co ułatwia wgłębienie się w trudny i niekiedy bolesny temat.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim : propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli / Jolanta Karbowniczek. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2012

Prezentowana publikacja zawiera propozycje metodycznych rozwiązań z zakresu organizacji i planowania pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej uczącego języka angielskiego w szkole. Autorka, doświadczony pedagog i specjalista zajmujący się od wielu lat wczesną edukację dziecka odnosi się do aktualnych wymagań programowych, do literatury pedagogicznej i językowej a przede wszystkim własnych doświadczeń z ciągle dynamicznej praktyki edukacyjnej. Książka ma charakter poradnika i przeznaczona jest dla nauczycieli, filologów podejmujących pracę dydaktyczną z małymi dziećmi, studentów i wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Derliczek czyli wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013

Autorka profesor Joanna Papuzińska tak pisze o swojej książce w przedmowie: w skład niniejszego tomiku wchodzą luźne szkice literackie dotyczące obcowania dziecka z literaturą, poczynając od pierwszych kontaktów z baśnią, folklorem czy wierszykiem służącym zabawie kończąc zaś na lekturach młodzieńczych, prowadzących do literatury dorosłej. Większość tekstów opowiada dzieje jednego utworu  lub jednego autora, niekoniecznie bardzo popularnego i znanego. Ponad połowa tekstów była w swojej pierwotnej formie publikowana w czasopiśmie „ Guliwer", na użytek tej książki zostały one rozbudowane i poszerzone.

Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji ? : poradnik / Lidia Teresa Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012

Polecana książka jest pierwszą publikacją o asertywności pod kątem specyfiki zawodu bibliotekarskiego. Napisana żywym językiem bezpośrednio trafia do oczekiwań bibliotekarzy. Autorka, psycholog i wieloletni trener warsztatów z zakresu komunikacji i asertywności w środowisku bibliotekarzy podaje praktyczne wskazówki - porady zachęcające czytelników do stosowania ich w życiu, nie tylko zawodowym. Celem tej pracy jest zrozumienie i nabycie umiejętności asertywnych a także zachęcenie środowiska bibliotekarskiego do podjęcia starań o podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012

Edukacja informacyjna zmienia się na przestrzeni lat i dziś jest ona najbliższa idei information literacy. Autorka przybliża  nam problematykę tego zjawiska, przytacza  koncepcje w/g których możemy poznać kompetencje informacyjne wykształconego człowieka potrzebne do poruszania się w świecie informacji i zarządzania wiedzą a także dostosowania do zmieniającego się świata. Kształtowanie kompetencji informacyjnych jest jednym z zadań stawianych przed bibliotekami, dlatego ważnym dokonaniem jest opracowanie standardów do programów nauczania, które mają ułatwić realizację tego zadania. Prezentowana publikacja wpisuje się  w kontekst  rozwoju społeczeństwa wiedzy.

W sieci / Nicholas A. Christakis, James H. Fowler ; przekł. Izabela Sybilska - Fiedorowicz. - Sopot : Smak Słowa, 2011

Dwaj znani naukowcy z pasją okrywają niewidzialne sieci, jakie łączą każdego z nas z innymi ludźmi czyli jak sieci społeczne kształtują nasze życie.Książka opowiada zarówno o procesie powstawania sieci społecznych, jak i o mechanizmach ich działania. Autorzy analizują sieci społeczne oraz ich istotne znaczenie dla naszego życia - naszego stanu zdrowia, zamożności i poczucia szczęścia, a nawet naszych zachowań. Omawiają szeroki zakres badań i opisują wiele własnych odkryć. Ta interesująca pozycja, nagrodzona w USA może stać się najważniejszą pracą najbliższej dekady.

Ze zbiorów biblioteki wybrała i oprac. Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2013