Nr 64

 Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2014.

Jak i co czytać dzieciom, by lektura miała najlepszy wpływ na ich zdolność percepcji, empatię, refleks, rozwijała ich umiejętności interpersonalne i kształtowała charakter? Książka Ireny Koźmińskiej, założycielki i prezesa Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", inicjatorki  kampanii społecznej i Elżbiety Olszewskiej, dyrektor programowej Fundacji, to wyczerpujące kompendium aktualnej wiedzy na temat czytania w młodym wieku i roli, jaką pełni ono w kształtowaniu osobowości człowieka. Jest to jednocześnie praktyczny poradnik dla rodziców, którzy chcą zadbać o jak najlepszy rozwój swoich dzieci. Jest to kolejne wydanie książki, którą powinien mieć każdy nauczyciel, bibliotekarz i rodzic.

Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XVI - XIX wieku / Iwona Chojnacka [i in.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2013.

Czy o średniowieczu można mówić nowocześnie? Jak opowiadać młodzieży gimnazjalnej o wartościach szlacheckich? Czy literatura polska sprzed kilku wieków ma w ogóle szansę zainteresować uczniów? W publikacji znajdziemy rozwiązanie problemów z lekturami z epok od renesansu, przez barok i oświecenie, aż do romantyzmu i pozytywizmu. Innowacyjne pomysły na scenariusze zajęć i nowatorskie podejście do ćwiczeń sprawią, że uczniowie zainteresują się  lekturami, a nauczyciel polonista sam odkryje je na nowo. Książka zawiera 3 obszerne cykle lekcji oraz 5 scenariuszy dotyczących lektur: „Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, „Treny" Jana Kochanowskiego, bajki i satyry Józefa Ignacego Krasickiego, „Pana Tadeusza" oraz ballady Adama Mickiewicza, „Balladyna" Juliusza Słowackiego czy „Latarnik" Henryka Sienkiewicza. Treść uzupełniają testy sprawdzające.

Rozwój mowy i języka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / red. prowadząca Irena Sasin. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014.

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z obszaru szeroko rozumianej problematyki zaburzeń rozwoju mowy i języka u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Przejrzystość oraz wysoki poziom merytoryczny zamieszczonego materiału sprawiają, że pozycja stanowi doskonałe narzędzie do wykorzystania w terapii zaburzeń rozwoju mowy uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji rozwojowej. Zeszyt świetnie nadaje się do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych. Treść uzupełniają karty do samodzielnej pracy w domu. Publikacja ukazała się w serii pomocy dydaktycznych „Terapia dysleksji" Wydawnictwa Raabe.

Subtelna rewolucja : czytanie od pierwszego roku życia / Glen Doman, Janet Doman. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2013.

Z reguły naukę czytania rozpoczyna się dopiero u sześcio- lub siedmiolatków. Wówczas jednak mózg dziecka przyswaja wiedzę wolniej niż kilka lat wcześniej. Nie zdajemy sprawy z tego, że dziecko może rozpocząć naukę czytania samogłosek już w dwunastym miesiącu życia. Autor książki po raz kolejny udowodnia, że dzieci są w stanie przyswoić o wiele więcej, niż uważamy za możliwe. Wykorzystał własne odkrycia na temat tego, dlaczego najmłodsze dzieci uczą się więcej i szybciej niż dzieci starsze, a potem znalazł dla nich praktyczne zastosowanie. Jako założyciel Instytutu Osiągania Ludzkiego Potencjału stworzył programy wczesnego rozwoju. Wczesna nauka czytania w domu ma ogromny wpływ na funkcje psychiczne dziecka. Małe dziecko, który czyta, ma poczucie, że jest w czymś dobre. Codzienne proste ćwiczenia, wykonywane w przyjemnej atmosferze, umożliwią dziecku poznanie radości uczenia się. Ta książka jest niezbitym dowodem na to, że małe dzieci mogą nauczyć się czytać, powinny uczyć się czytać  i co najważniejsze, mówi też o tym, co dzieje się z tymi dziećmi, gdy pójdą do szkoły i dorosną. Publikacja wyjaśni nam również, czym jest program wczesnej nauki czytania, a także jak przygotować  i uporządkować konieczne materiały, by rozwijać umiejętności dziecka. Bardzo wartościowa publikacja przeznaczona zarówno dla rodziców, jak
 i nauczycieli.

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. -Warszawa : Difin, 2014.

Publikacja porusza temat wyzwań i szans najnowszych mediów cyfrowych i technologii interaktywnych tworzących cyberprzestrzeń i świat wirtualny, ich nowych funkcji oraz wynikających z nich zadań i możliwości w różnych obszarach aktywności człowieka. Autorzy omawiają zjawiska  i procesy, które w sposób szczególny rzutują na kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży - młodego pokolenia użytkowników technologii informacyjnych. Praca skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: rodziców, pedagogów, nauczycieli szkół, także cyfrowych, wychowawców innych placówek  oświatowo-wychowawczych.

Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013.

Książka dotyczy tematu współczesnej sytuacji książki i czytelnictwa, a w szczególności kanonu literackiego, ulegającemu bardzo głębokim przemianom. Temat pracy znakomicie uzupełniają wyniki badań czytelnictwa, prowadzone przez Instytut Książki i Czytelnictwa BN pod kierunkiem autorki. Praca opisuje problem bardzo zrozumiałym językiem. Ułatwi bibliotekarzom, ludziom związanym z branżą wydawniczą, nauczycielom zrozumieć zmiany zachodzące w społecznym odbiorze książki i będzie inspiracją do działań upowszechniającym czytelnictwo.

Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi, studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2013.

Książka zawiera teksty dotyczące zjawisk związanych ze współczesną literatura, książką i biblioteką dla dzieci. Uwzględniono w niej kontekst historyczny, omówiono współczesną kulturę jak i  postawy społeczne w stosunku do literatury, książki i biblioteki. Autorzy próbują odpowiedzieć na wiele interesujących pytań, m.in. Czy można połączyć e-booki z edycjami papierowymi? Jaka jest przyszłość książki i biblioteki dziecięcej i dziecięcego czytania? Jak zmienia się książka współczesna? Jakie wyzwania stawia współczesny utwór literacki przed niedoświadczonym czytelnikiem? itd. Żywią również nadzieję, że wnioski płynące z książki będą wykorzystane w praktyce naukowej, dydaktycznej, krytycznej, nauczycielskiej i bibliotekarskiej.

Matematyka : egzamin gimnazjalny : zbiór zadań i arkuszy zgodny z nowa formułą / Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki. - Wyd. 2 rozszerz. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2013.

Publikacja przeznaczona dla uczniów gimnazjum przygotowujących się do egzaminu w nowej formie. Składa się z trzech części:

  • część pierwsza to 14 rozdziałów programowych z matematyki, w których umieszczono zadania wymagające stosowania wiadomości i umiejętności określonych przez nową formułę podstawy programowej,
  • część druga to 6 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych sprawdzających opanowanie wymaganych an egzaminie wiadomości i umiejętności w formie, z jaka uczeń spotyka się na egzaminie,
  • Część trzecia zawiera odpowiedzi i wskazówki do zadań.

Zadania są zróżnicowane pod względem trudności i mogą być wykorzystane na lekcjach powtórzeniowych. Treść i forma jest atrakcyjna dla ucznia, gdyż przybliża zastosowanie matematyki w życiu codziennym.

Miś - zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy / Justyna Binio. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2013

Publikacja w formie poradnika, na łamach którego autorka  podejmuje  rozważania na temat literatury dla najmłodszych dzieci - w aspekcie roli bohaterów literackich - misiów. Druga i trzecia część poradnika to propozycje własne autorki, niezwykle  interesujące rozwiązania metodyczne wykorzystujące literaturę, a także filmy - tematycznie związane z postaciami misiów. Poradnik adresowany jest do bibliotekarzy, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, animatorów kultury oraz rodziców.

Klasa szkolna : przestrzeń działania nauczyciela polonisty / Iwona Kołodziejek, Agnieszka Guzik. - Kraków : Universitas, 2013.

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel polonista może radzić sobie z pogłębiającymi się problemami społecznymi współczesnych nastolatków. Obok wskazania najważniejszych trudności i wyzwań, którym musi stawić czoło, autorki przedstawiają szereg praktycznych rozwiązań, mających na celu poprawienie relacji panujących w klasie szkolnej. Publikacja zawiera scenariusze lekcji i propozycje wykorzystania elementów socjoterapii (zwłaszcza psychoedukacji) na języku polskim.

Trening kreatywności : podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. - Wyd. 2 poszerz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2013.

Pojęcie kreatywności wciąż wzbudza w wielu ludziach lęk, który wiąże się z nieznanym. Niechętnie pozbywamy się starych schematów myślenia i działania, by zastąpić je innymi metodami, które mogą znacznie poprawić jakość naszego życia, efektywność nauki czy wydajność pracy. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej ludzi zetknęło się z treningiem kreatywności. Ta potrzeba jest tym pilniejsza, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem innowacyjności i liczby patentów.
Zaczątkiem tej zmiany może stać się książka Krzysztofa J. Szmidta, który w bardzo jasny sposób  tłumaczy, czym jest kreatywność i do czego przydaje się w życiu. Proponuje także konkretne ćwiczenia, pozwalające wszystkim chętnym rozwijać różne obszary zdolności i umiejętności. Twórcze zachowania, wynikające z pomysłowości i skutkujące powstaniem wartościowych idei, relacji, produktów czy dzieł artystycznych, stanowią ważne źródło satysfakcji oraz wymierną korzyść zarówno dla jednostki, jak i jej otoczenia: rodziny, zespołu czy firmy. W książce znajdziemy dokładny opis treningu kreatywności, wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prowadzenia.

Sukces jest kobietą / Curly Martin. - Sopot : gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Znakomity przewodnik dla wszystkich osób, które pragną zmienić swoje życie na lepsze. Autorka krok po kroku tłumaczy, jak sformułować własną definicję sukcesu. Pokazuje również, jak osiągnąć sukces, korzystając z nowatorskiego modelu TWOJA MOC ?,  dzięki któremu zmieniło się jej życie. Curly Martin dzieli się z nami bezcenną wiedzą, którą zdobyła w trakcie dwudziestu lat pracy na stanowiskach kierowniczych w światowych korporacjach. Dzięki jej konkretnym technikom i sprawdzonym strategiom dowiemy się, co zrobić, by osiągnąć zamierzony cel. Bez względu na to, czy jest nim zdobycie nowej pracy, rozpoczęcie własnego biznesu, rozwój duchowy, czy też wypracowanie pozytywnych relacji z ludźmi.

Rosja. Ukraina. Białoruś : wybrane dylematy rozwoju / red. nauk. Sylwester Gardocki. - Toruń : Wydawnictwo Adam marszałek, 2013.

Czym jest w chwili obecnej Europa Wschodnia, czy przeżywa ona polityczną transformację, czy też znajduje się w stanie stagnacji, gdzie są zarzewia konfliktów, jakie niebezpieczeństwo wiązać należy z przemianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Autorzy poszczególnych rozdziałów starają się odpowiedzieć na te pytania, analizując wybrane aspekty dokonujących się na tym obszarze przemian. Na podjęte zagadnienia spoglądają z perspektywy badawczej politologa, znawcy Wschodu,  socjologa, ekonomisty, historyka i prawnika. Treść książki przede wszystkim dotyka problemów Federacji Rosyjskiej i Białorusi, ale przy tym szczególną uwagę zwrócono na kwestie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie rozszerzania Unii Europejskiej.

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała Halina Lewsza

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2014