Nr 69

Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.

Książka Codzienność szkoły. Nauczyciel ukazuje rzeczywistość szkoły w różnych jej wymiarach z perspektywy nauczyciela. Atutem prezentowanych treści jest teoretyczne osadzenie atrybutów/przymiotów codzienności, takich jak: czas, przestrzeń, powszedniość, odświętność, w teoriach filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych oraz w pedagogice, by w dalszej kolejności móc się odwoływać do badań penetrujących meandry szkolnej rzeczywistości doświadczanej przez nauczycieli. Podejmowane przez Autorów analizy zogniskowały się wokół trzech kluczowych zagadnień:
1. codzienność w ujęciu teoretycznym,
2. wymiary codzienności nauczyciela,
3. potrzeby zmiany w codziennej pracy nauczyciela.
 
Źródło opisu:   Z Wprowadzenia

 

Codzienność szkoły : uczeń = The everyday life at school : the apprentice / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.

Książka Codzienność szkoły. Uczeń jest oglądem szkolnej codzienności związanej przede wszystkim z funkcjonowaniem w niej ucznia. Atutem zebranych w niej tekstów jest odwołanie się do analiz literaturowych i badań własnych diagnozujących, opisujących i interpretujących szkolną rzeczywistość, ukazanie nie tylko trudnych czy niepokojących praktyk, ale również możliwości ich rozwiązywania czy przezwyciężania. Wielość podejmowanych analiz i różny stopień ogólności tekstów pozwolił na podzielenie publikacji na trzy części. Pierwsza dotyczy problemów codzienności wynikających z dyskursu polityczno-oświatowego, druga - edukacyjnych aspektów codzienności ucznia, a trzecia - codziennego funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Źródło opisu:   Z Wprowadzenia

Twoje dzieci to twoja wina! / Larry Winget ; [tł. Leszek Mokrzycki]. - Warszawa : Wydawnictwo IPS, 2014.

Jak twierdzi Winget, ta książka jest dla rodziców, którzy kochają swoje dzieci, chcą dla nich jak najlepiej i są gotowi zrobić wszystko, żeby wychować je na wspaniałych dorosłych. Być może trzeba im tylko przypomnieć, co jest naprawdę ważne i że pora na powrót do pracy u podstaw. Albo, być może, trzeba nimi potrząsnąć, żeby zdążyli zmienić negatywne tendencje w wychowywaniu swoich dzieci. Albo może trzeba dać im kopniaka w tyłek i powiedzieć, że powinni odzyskać kontrolę nad swoją rodziną. Jednym z polecanych rodzicom ćwiczeń jest wyobrażenie sobie własnego dziecka jako dorosłej, powiedzmy trzydziestoletniej, osoby. Zastanowienia się, jakim ma być człowiekiem? Jakimi wartościami ma się kierować w życiu? Co ma być dla niego najważniejsze? Potem stopniowo należy cofać się w czasie wizualizując sobie całe jego potencjalne życie. Takie ćwiczenie ma pomóc w określeniu celu i zastanowienia się nad tym, jakie metody wybrać, żeby wychować dziecko na szczęśliwego i zaradnego człowieka.Źródło opisu: http://egaga.pl/dzieci-wina-wychowac-dzieci-odpowiedzialnych-samodzielnych-doroslych-larry-winget/

 

Scenariusze zajęć i zabaw : dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2014

Rozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role. Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, nadając oddziaływaniom pedagogicznym i rodzicielskim głębszy wymiar.Źródło opisu: http://pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=

 

Motywacja i perswazja : jak sprawić, by inni robili to, co chcesz / Susan M. Weinschenk ; przeł. Marian Leon Kalinowski. - Warszawa : Samo Sedno Edgard, 2014.

Jak skutecznie zachęcić klienta do zakupu produktu? Jak namówić dziecko do wykonywania obowiązków domowych albo przekonać szefa, że należy nam się podwyżka? Aby znaleźć odpowiedź na te i wiele innych pytań, przed którymi niemal codziennie stajemy, warto pogłębić swoją wiedzę o podstawach teoretycznych motywowania ludzi. Autorka opisuje 7 najważniejszych według niej bodźców motywacyjnych, które kierują ludzkimi pragnieniami i radzi, jak wykorzystać je jako narzędzia perswazji. W swoim poradniku pokazuje, jak ważnymi czynnikami motywującymi innych do działania mogą być potrzeba więzi, rywalizacja, nawyki, instynkty i nagrody. Przekonuje też, jak wiele można osiągnąć  dzięki wiedzy o złudzeniach poznawczych, czy tajnikach mowy ciała. W swojej książce opiera się na tych najbardziej fundamentalnych badaniach, jak i najnowszych doniesieniach ze świata nauki. Poradnik zawiera proste przykłady i konkretne, krótko sformułowane techniki, które wprowadzając w świat sztuki perswazji, pomogą w rozwiązywaniu problemów zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy.
Źródło opisu: http://www.charaktery.eu/ksiaznica/8873/Motywacja-i-perswazja/

 

Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. - Kraków : Impuls ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014.

Stres w pracy nauczycielskiej ma ścisły związek ze zmianami społecznymi, które zachodzą w środowisku pracy. Nauczyciele utożsamiają zwykły stres z naciskami wywieranymi przez czynniki zewnętrzne. Dla większości z nich stres kojarzy się głównie z porażką, nieudolnością lub słabością. Z tego też powodu dążą do przezwyciężenia negatywnych napięć, które prowadzą do rozwoju emocjonalnych, wychowawczych i psychologicznych reakcji pozwalających napięcie te zredukować. Niniejsza praca poświęcona jest problemowi stresu w pracy zawodowej nauczyciela. Omówiono i wyodrębniono w niej najważniejsze czynniki wywołujące reakcje stresowe, jak również zidentyfikowano presje będące źródłem stresu. Na ich podstawie wyłoniono najważniejsze źródła stresu w zawodzie nauczyciela. Rozpoznano i omówiono również objawy stresu w pracy zawodowej nauczyciela oraz przedstawiono sposoby i środki, służące do redukcji tego stresu.
Źródło opisu: http://www.profesor.pl/mat/n13/pokaz_material_tmp.php?plik=n13/n13_m_nowak_180206_2.php&id_m=16033

To ja, Malala : historia pakistańskiej dziewczyny, która z narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich dostęp do edukacji / Malala Yousafzai, Christina Lamb ; przeł. Magdalena Moltzan-Małkowska. - Warszawa : Prószyński Media, 2014.

 „To ja, Malala" to niezwykła opowieść o rodzinie dotkniętej piętnem terroryzmu; o walce o prawo dziewcząt do nauki; ojcu, który będąc właścicielem szkoły, zaszczepił w córce zamiłowanie do wiedzy, i odważnych rodzicach, którzy w społeczeństwie, gdzie na pierwszym miejscu stawia się synów, nade wszystko ukochali córkę. Jest to historia pakistańskiej dziewczyny, która została  laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2014! Dzięki Malali uwierzycie, że moc głosu jednej osoby bywa siłą napędową zmian na światową skalę.
Źródło opisu: ksiegarnia.proszynski.pl/product,70171

 Nowe gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Alicja Kozłowska-Brzoza. - Wyd. 3. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2012.

Książka zawiera ponad 70 gier i zabaw dydaktycznych dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów (a wprowadzając zmiany reguł, można tworzyć kolejne). Pozwalają one w niekonwencjonalny sposób przekazać wiedzę, utrwalić ją i sprawdzić jej opanowanie. Nie wymagają specjalnego wyposażenia. Można stosować je na lekcjach, na zajęciach wyrównawczych, na kółku lub obozie matematycznym oraz do zmotywowania ucznia do dodatkowej pracy w domu, jeśli musi nadrobić zaległości. Prezentowane w zbiorze gry dotyczą rachunków pamięciowych, cech podzielności, ułamków, potęg, pierwiastków, procentów, wyrażeń algebraicznych, równań, własności figur geometrycznych, układu współrzędnych, przyporządkowań i funkcji. Źródło opisu: http://matmaigry.pl/pl/p/Nowe-gry-i-zabawy-matematyczne-dla-uczniow-szkoly-podstawowej-i-gimnazjum/211

 

Szkoła logicznego myślenia : 9-11 lat / Roger Rougier ; il. Joëlle Dreidemy ; przeł. i adaptacja do programu polskiej szkoły Aleksandra Michałowska. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2013.

Szkoła logicznego myślenia należy do szerszej serii książek edukacyjnych, uzupełniających program matematyki w szkole - serii Łamigłówki mądrej główki. Książki z tej serii zostały zredagowane przez autorów podręczników szkolnych i mają być zarówno narzędziem do utrwalania i pogłębiania wiedzy zdobytej w szkole, jak i przedmiotem inteligentnej i rozwijającej zabawy. Każda książka z serii porusza zagadnienia specyficzne dla określonego wieku ucznia. W prezentowanej książce znajduje się ponad 100 zadań matematycznych i logicznych, dostosowanych do możliwości dziecka w wieku 9-11 lat. Zadania zostały ułożone według stopnia trudności - od najłatwiejszych do najtrudniejszych, dzięki czemu praca z tą książeczką będzie doskonałym sprawdzianem wiedzy matematycznej dziecka i jego potencjału.

Źródło opisu: siedmiorog.pl/szkola-logicznego-myslenia.htm

 

Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu / Krystyna Wojciechowska. - Wyd. 2. - Opole :  Wydawnictwo Nowik, 2011.

Książka dla Nauczyciela, Ucznia i jego Rodziców! Gry i zabawy urozmaicają zajęcia przedszkolne, a także mobilizują do wysiłku umysłowego związanego ze zdobywaniem wiedzy matematycznej oraz do samodzielnego jej odkrywania. Przeznaczona dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Z opracowania mogą skorzystać również terapeuci pracujący z uczniami edukacji wczesnoszkolnej mającymi trudności w uczeniu się matematyki. W książce zaprezentowano 30 gier i zabaw dydaktycznych, w większości w kilku wersjach, których reguły są proste, co umożliwia skoncentrowanie uwagi na osiąganiu celów. Każda propozycja jest poprzedzona opisem celów dydaktycznych, jakie można osiągnąć poprzez zabawę. Źródło opisu: http://www.ravelo.pl/gry-i-zabawy-matematyczne-w-przedszkolu-krystyna-wojciechowska,p3720943.html

Z księgozbioru biblioteki wybrała Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2015