Nr 74

Mój głos w ważnej sprawie : scenariusze godzin z wychowawcą dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka, Marek Szumacher. - Sopot : Wydawnictwo Seneka, 2015.

„Mój głos w ważnej sprawie":

 • zawiera interesujące projekty 20 lekcji godzin z wychowawcą,
 • wykorzystuje nowoczesne metody aktywizujące,
 • umożliwia uczniom wyrażanie własnej opinii,
 • inspiruje ucznia do budowania indywidualnego systemu wartości,
 • kładzie szczególny nacisk na tolerancję oraz wrażliwość na problemy innych ludzi,
 • uczy komunikacji i współistnienia w grupie,
 • jest źródłem wielu interesujących informacji z zakresu nowych technologii,
 • prezentuje główne problemy cywilizacji XXI wieku i możliwości ich rozwiązywania,
 • przybliża prawa, normy i zwyczaje obowiązujące w UE,
 • przygotowuje do funkcjonowania w rzeczywistości UE.

Źródło opisu: okładka

 

Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś [i in.]. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2015.

Bajkoterapia to antologia pięknych i mądrych bajek dla dzieci, poradnik dla rodziców,
a przede wszystkim świetny sposób na wspólne spędzenie czasu! Bajki-pomagajki to niezwykłe historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają wiele praktycznych wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach, z którymi dzieci się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię, a także dowiedzieć, jak zachować się w wielu ważnych sytuacjach. W drugim, poszerzonym i poprawionym, wydaniu bajkom towarzyszą wskazówki i komentarze eksperta od bajkoterapii - Katarzyny Klimowicz, które, mamy nadzieję, będą dla rodziców, opiekunów i dzieci pomocą, inspiracją do rozmowy, zabawy czy przede wszystkim wspólnego zastanowienia się nad takimi tematami jak: inność, spotkanie z nieznajomym, bezpieczeństwo nad wodą, zgubienie się, brak wiary w siebie, rywalizacja z rodzeństwem, bezpieczeństwo w domu.

Źródło opisu: http://merlin.pl/

 

Jak się uczyć? : zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe / Benedict Carey ; przeł. Dariusz Wójtowicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015.

To nie jest książka dla kujonów. Zapomnij o wszystkich mitach na temat uczenia się. Przygotuj się na rewolucyjne metody zapamiętywania. Uczymy się przez całe życie, jednak czy skutecznie? Każdy zna pilnych uczniów, spędzających wiele godzin nad książkami, ale czy to rzeczywiście najlepszy sposób, żeby dobrze zdać testy i egzaminy? Czy sprawdzanie wiadomości na Facebooku w trakcie nauki jest faktycznie takie złe? Czy ciche miejsce i koncentracja są takie istotne? I czy nauka do egzaminów naprawdę nie może być fascynującą przygodą? Benedict Carey odpowie na ważne pytania, dlaczego jedni uczą się szybciej od innych i doradzi, jak skuteczniej wykorzystywać nasze zdolności. Okazuje się, bowiem, że czasem wystarczy niewielka zmiana w naszych przyzwyczajeniach, aby osiągnąć sukces. To książka o tym, jak się uczyć naprawdę skutecznie i efektywnie. Napisana z werwą
i poczuciem humoru, obala mity na temat uczenia się i przedstawia najnowsze badania naukowe. Koniec ze ślęczeniem nad książkami po nocach i wkuwaniem nieprzebranych ilości materiału!

Źródło opisu: merlin.pl.


 

Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Paul Dix, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia z metod pracy z uczniami, objaśnia, jak zachować własny styl nauczania, stosując umiejętności i strategie chroniące godność zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem szkoły podstawowej, średniej czy pomaturalnej, znajdziesz tu wskazówki, które pomogą ci poprawić zachowanie uczniów
i nawiązać z nimi pozytywne relacje. Z książki ?Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą? dowiesz się: jak kształtować pożądane zachowania uczniów, jak się zachowywać, by stworzyć w klasie klimat współpracy i zaufania, jak motywować uczniów, jak być konsekwentnym wobec uczniów, jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych, jak współpracować z rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w proces nauczania.

Źródło opisu: http://merlin.pl.

 

Angielski w zabawie : scenariusze gier i zabaw językowych dla najmłodszych dzieci / Aleksandra Zadura-Wnuk. - Poznań : WAGROS, 2015.

Angielski w zabawie autorstwa Aleksandry Zadury-Wnuk proponuje :

 • gotowe pomysły na gry i zabawy z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami szkól podstawowych,
 • uatrakcyjnienie nauki słownictwa dzięki opracowanym do gier i zabaw kartom prezentacyjnym („Flashcards), możliwym do wydrukowania lub oglądania na ekranie komputera, tablicy multimedialnej lub urządzeniach mobilnych...,
 • pomoc dla lektorów rozpoczynających swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego i nie mających jeszcze pomysłu na ciekawe i atrakcyjne zajęcia,
 • wsparcie dla szukających inspiracji, którym dobre pomysły na zabawę z językiem już się skończyły,
 • wspaniała pomoc dla rodziców, którzy chcą samodzielnie uczyć swoje dzieci języka angielskiego lub utrwalać wiedzę nabytą przez nie w szkole.

Dwujęzyczne wydanie tej książki to atrakcyjna pomoc dla native speakerów prowadzących zajęcia
 z języka angielskiego w polskich przedszkolach i szkołach.

Źródło opisu: okładka.

 

Nastolatki : kiedy kończy się wychowanie? / Jesper Juul ; przekł. Dariusz Syska. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2014.

 

Kiedy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie - twierdzi Jesper Juul. Jednak własnie wtedy wielu rodziców próbuje w pośpiechu nadrabiać zaległości i naprawiać błędy. Niestety, takie turbo wychowanie nie przynosi spodziewanych rezultatów. Rodzice wciąż mają duży wpływ na nastolatka, ale jako partnerzy, którzy poprzez swoje wartości i doświadczenie motywują go do odpowiedzialnego wejścia w dorosłość. Ile odpowiedzialności mogą udźwignąć nastolatki? Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole?. Jak reagować na łamanie ustalonych reguł?. Czy można odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę? Odpowiedzi na te pytania próbuje udzielić autor książki.

Źródło opisu: okładka

 

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls:, 2015.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje istotne zagadnienia dotyczące coraz częściej rozpoznawanego w wieku dziecięcym zaburzenia ADHD. Porządkuje podstawową wiedzę
z tego zakresu, odwołując się do najnowszych koncepcji. Ponadto opisano tutaj szereg metod i technik stosowanych w terapii nadpobudliwości. Część druga to propozycja zajęć grupowych
i indywidualnych. Program ten, odwołując się do najnowszych nurtów wskazujących na znaczenie kompleksowej terapii, obejmuje oddziaływania na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z ADHD. Pozwalają rozładować napięcie psychoruchowe, usprawniają koncentrację uwagi, percepcję oraz koordynację. Dziecko w scenkach pantomimicznych, dramie czy w rysunkach ma szansę na wyrażenie swojej ekspresji, a dzięki bajce terapeutycznej ma wgląd na swoją sytuację i zachowanie. Program daje możliwość przeżywania licznych sytuacji, w których dziecko osiąga sukces, co korekcyjnie wpływa na postrzeganie własnej osoby. Książka jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i wychowawców klas terapeutycznych oraz nauczania indywidualnego, terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, a także oddziałach dziennego pobytu dzieci.
Książka powinna zainteresować również rodziców dzieci z ADHD oraz studentów psychologii i pedagogiki.

Źródło opisu: http://merlin.pl.

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach :  przykładowe konspekty i polecane praktyki /  Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.

Książka... stanowi zachętę do stosowania TIK w szkole: twórczego, aktywizującego uczniów
i nawiązującego do celów nauczania. Autorki pokazują, jak tworzyć konspekt lekcji, aby efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, a jednocześnie realizować zasady oceniania kształtującego. Omawiają różne modele stosowania TIK w szkole i kryteria, jakimi warto się przy tym kierować. Autorki opierają się na scenariuszach lekcji i dobrych praktykach wykorzystania TIK na lekcjach przedmiotowych i w organizacji pracy szkoły, powstałych w ramach programu Aktywna edukacja. Program ten był realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2012-2015. Wzięli
w nim udział nauczyciele i nauczycielki pracujący w szkołach w całej Polsce - to właśnie oni stworzyli omawiane konspekty lekcji i dobre praktyki... .

Źródło opisu: okładka

 

Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach  / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przeł. Patrycja Szmyd. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.

... Książka ta odpowiada na pytania, jak włączyć technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) do nauczania i uczenia się, które z technologii mogą najefektywniej wspierać proces dydaktyczny
i realizację poszczególnych celów uczenia się oraz zadań, a przy tym nie będą rozpraszać uwagi uczniów. Wykorzystanie najnowszych badań naukowych doprowadziło do zebrania i opisania najbardziej użytecznych sposobów stosowania TIK w skutecznych strategiach edukacyjnych. Strategie te to:

 • wyznaczanie celów i przekazywanie informacji zwrotnej,
 • motywacja do podejmowania wysiłku i nagradzania osiągnięć,
 • uczenie się oparte na współpracy,
 • wskazówki, pytania i informacje wstępne,
 • przekazywanie informacji w formie pozawerbalnej,
 • podsumowywanie materiału i sporządzanie notatek,
 • zadania domowe i ćwiczenia,
 • rozpoznawanie podobieństw i różnic,
 • stawianie i sprawdzanie hipotez.

W każdym rozdziale przedstawiono przykłady dobrej praktyki, obejmujące wszystkie poziomy edukacyjne i dziedziny wiedzy. Autorzy polecają też wiele aplikacji - edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, gier edukacyjnych, narzędzi do zbierania danych oraz zasobów internetowych, dzięki którym lekcje staną się ciekawsze, a przy tym bardziej efektywne i pobudzające do myślenia. Książka została uzupełniona o przykłady polskich aplikacji.

Źródło opisu: okładka

 

Oceniam, ucząc : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Danuty Sterny. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.

Poradnik ten powstał z dostrzeżonej przez nas i przez nauczycieli pracujących w Szkołach Uczących się ogromnej potrzeby zmiany. Chcemy pokazać, jak można przekazywać uczniom ocenę ich pracy, wiedzy i osiągnięć, która pomaga się uczyć, a nie etykietuje i demotywuje, jak to ma miejsce
w wypadku niewiele mówiących stopni... Poradnik zaczynamy od wskazówek dotyczących ustalenia celów lekcji i kryteriów sukcesu do lekcji i do zadania. Rozdział drugi poświęcony jest planowaniu pracy z uczniami za pomocą tabel - tak zwanych „rubriksów". W rozdziale Wykorzystanie procedur podajemy przykłady nauczania za pomocą procedur. Rozdział o pisemnej informacji zwrotnej ilustrowany jest przykładami z praktyki szkolnej. Rozdział piaty poświęcony jest ocenie bieżącej, której dokonuje nauczyciel podczas każdej lekcji. Rozdział szósty dotyczy monitorowania przez nauczyciela procesu uczenia się uczniów i dostosowywaniu stosowanych metod do wniosków wyciągniętych z tej obserwacji. Ten dział stanowi druga część oceniania kształtującego. W rozdziale siódmym przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących użycia technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas przygotowywania i przekazywania uczniowi oceny rozwojowej. Ostatni rozdział poświęcony jest dokumentowaniu oceny rozwojowej w uczniowskim portfolio.

Źródło opisu: wstęp 

 

Książki w życiu najmłodszych / red. Naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Lódż : Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego ; Wydawnictwo SBP, 2015.

Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły w niej zamieszczone zostały napisane przez polskich i tureckich przedstawicieli świata nauki, z których dwoje realizuje swoje pasje w praktyce, pracując w różnych placówkach kultury i nauki czerpiąc inspirację z pracy do działalności naukowej. Ze względu na poruszony w książce aspekt teoretyczny i praktyczny publikacja jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu najmłodszego pokolenia, ale również do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, literaturoznawców, rodziców, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i literatury dziecięcej.

Źródło opisu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl.

 

 Ze zbiorów Biblioteki wybrała Halina Lewsza

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2015