Nr 78

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie i jak się nimi stały / Amanda Ripley ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

 Amanda Ripley, dziennikarka śledcza, postanawia wyjaśnić przyczynę różnic w poziomie edukacji w porównywanych krajach. Uzbrojona w wyniki badań i raportów, rozmawia z ekspertami, nauczycielami, rodzicami i przyszłymi pracodawcami uczniów. Jednak najcenniejszym źródłem wiedzy stają się dla niej relacje osób dotychczas w analizach pomijanych - uczniów! Doświadczenia Kim, Erica, Toma oraz ich kolegów pozwalają autorce przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie: jak wychować Najbystrzejsze dzieciaki na świecie? Trójka dzieci. Trzy państwa. Trzy systemy edukacji. Trzy historie edukacyjnego sukcesu. Kim, Eric i Tom, zwykli uczniowie amerykańskich szkół, zostają wysłani na roczny program wymiany międzynarodowej do Finlandii, Polski i Korei Południowej. Jak systemy edukacji tych krajów wypadają na tle USA? Wyniki tego eksperymentu i porównania są zaskakujące, szczególnie dla Polski.

Źródło opisu: http://www.ksiegarnia.pwn.pl

 

Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych / pod redakcją Wojciech Czerski, Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015

Podjęta problematyka w książce  jest niezmiernie aktualna i jednocześnie perspektywiczna, bardzo ważna i przydatna w naukach społecznych, zwłaszcza w obszarze pedagogiki, dydaktyki, pedeutologii, mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także profilaktyki. Teksty Autorów mają charakter interdyscyplinarny, a w określonym stopniu także komparatystyczny. Ich znaczenie i miejsce wynika z wielu przesłanek naukowych, zarówno teoretycznych, badawczych, jak i empirycznych. Przedstawiony przedmiot dociekań, wyniki badań empirycznych i realizowana praktyka edukacyjna ma wymiar nie tylko jednostkowy, ale także zespołowy, grupowy, lokalny, regionalny i światowy. [Z recenzji dr hab. Józefa Bednarka, prof. APS] Źródło opisu: okładka książki

 

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / redakcja naukowa Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, cop. 2016

Czas wolny dziecka stanowi niedoceniane źródło jego rozwoju. To wtedy maluch może pozwolić sobie na spontaniczność i nieskrępowane niczym zachowanie. Robi to, co sprawia mu przyjemność, ale jednocześnie naśladuje, eksploruje i wypróbowuje. Nawet, gdy dorosłym wydaje się, że dziecko nic nie robi, ono uczy się kierować swoją aktywnością i organizować samodzielnie czas. Dla dorosłych jest to więc bezcenne źródło wiedzy o dziecku - co lubi, w czym jest dobre, czego potrzebuje. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli małych dzieci. Stanowi źródło wiedzy o prawidłowościach spędzania czasu wolnego i znaczeniu tego czasu dla rozwoju dziecka. Zawiera wskazówki, konkretne propozycje i rady dla dorosłych zajmujących się dziećmi.

Źródło opisu:  http://www.ksiegarnia.difin.pl

 

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej ; [recenzent Teresa Zubrzycka-Maciąg]. - Warszawa : Difin, 2015

Książka ma charakter poradnika dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi w wieku szkolnym lub młodzieżą gimnazjalną. Zawarte są w niej metodyczne wskazania do pracy socjoterapeutycznej z grupą oraz sześć niezależnych programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z deficytami w zakresie kompetencji społecznych. Każdy program składa się z teoretycznego wprowadzenia, kilkunastu scenariuszy oraz wniosków z realizacji zajęć. Zamieszczone w publikacji programy mogą być wykorzystane jako gotowa propozycja metodyczna, ale też mogą stanowić źródło inspiracji do tworzenia autorskich konspektów zajęć socjoterapeutycznych lub wychowawczych, odpowiadających potrzebom grupy.

[Z recenzji dr hab. Teresy Zubrzyckiej-Maciąg]

Źródło opisu: okładka książki  

 

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej ; [recenzent Danuta Wosik-Kawala]. - Warszawa : Difin, 2016

Nakładem Wydawnictwa DIFIN ukazała się także druga część poradnika "Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć". W pracy  Czytelnik znajdzie teksty dotyczące diagnozy w socjoterapii wraz ze wskazaniem narzędzi do jej przeprowadzenia oraz ewaluacji, jakże istotnej z punktu prowadzenia oddziaływań socjoterapeutycznych. Poradnik zawiera ponadto trzy niezależne programy zajęć dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w zakresie rozwiązywania konfliktów, wyrażaniu emocji oraz mających nieadekwatną samoocenę. Portal Edukacja Internet Dialog, jako patron medialny wydawnictwa, gorąco zachęca do lektury!

 Źródło opisu: http://www.eid.edu.pl

 

Wyzwania współczesnej pedagogiki / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2015.

 Autorzy zamieszczonych w monografii tekstów podejmują w nich refleksje nad problemami i wyzwaniami współczesnej pedagogiki. Interdyscyplinarność, szerokie ujęcie, bogactwo poruszanych problemów powoduje, że niniejszy tekst jest płaszczyzną wymiany myśli i komunikacji nie tylko dla specjalistów skupionych wokół wąskiego obszaru tematycznego, ale wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę i podjąć refleksję nad aktualnymi wyzwaniami pedagogiki. Globalizacja, wielokulturowość, dynamika zmian społecznych stanowią ogromne wyzwania dla pedagogiki, wymuszające podjęcie dyskursu nad negatywnymi zjawiskami wychowawczymi, ich diagnozą, profilaktyką oraz terapią. Problematyka bezpieczeństwa środowiska wychowawczego w kontekście zachodzących przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych jest bardzo ważnym i aktualnym obszarem rozważań teoretycznych oraz dociekań badawczych. Wyzwaniem i koniecznością dla współczesnej dydaktyki staje się także tworzenie i upowszechnianie nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania, zapewniających efektywny proces dydaktyczny. Konieczne tu jest zaangażowanie wielu środowisk: akademickich, placówek doskonalenia nauczycieli, dydaktyków przedmiotowych.

Źródło opisu: okładka książki

 

Przestrzenie dziecka i dzieciństwa : wielość perspektyw i znaczeń / redakcja Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

Książka posiada wyraźne przesłanie: współczesne przestrzenie od domu rodzinnego, poprzez placówki edukacyjne, otoczenie kulturalne, a także swoiste warunki zaburzeń zdrowotnych tworzą przeżywane przez dzieci bardzo indywidualne terytorium eksploracji, wpływającej na specyfikę ich wzrastania. To przesłanie jest główną wartością pracy, koncentruje ono nasz ogląd rozwoju dziecka w szybko zmieniających się obszarach współczesnego życia. Podjęta w pracy tematyka jest niezwykle aktualna, gdyż obecnie mamy do czynienia z nasilającymi się zjawiskami zróżnicowania grup rówieśniczych, a zrozumienie osobliwości rozwoju związanych z wpływami otoczenia jest ważnym aspektem dociekań naukowych. (z recenzji dr hab. Ewy Skrzetuskiej).

Źródło opisu: http://www.bonito.pl

 

Wartości w życiu i edukacji człowieka / Janusz Gajda. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

 Było i jest wiele sprawdzonych teorii i zasad wychowania oraz towarzyszących im efektywnych, godnych uznania, głęboko humanistycznych strategii i metod postępowania. Ale są także wciąż liczne naganne oddziaływania edukacyjne w życiu społeczno-zawodowym, w mediach, w domu. Ustalenie ideologiczne i religijne standardów człowieczeństwa w historii dawało najczęściej rezultaty opłakane. W tej sytuacji zostaje jedynie odwołanie się do wartości humanistycznych i wrażliwości moralnej człowieka, który potrafi nadać głębszy sens wszechobecnym w życiu wartościom. ( fragment książki)

 Źródło opisu: http://www.empik.com

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2016